УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ФІРМИ В МЕЖАХ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2018

Issues number

2018 - № 2 (33)

Page

67-76

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

338.24.01; 65.011.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Показано, що українська система формування доходів спотворює структуру конкурентних переваг, через що знижуються темпи економічного зростання та розвитку. Розглянуто головні види адміністративно-управлінських та силових конкурентних квазіпереваг. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для управління структурою конкурентних переваг з метою усунення неринкових квазіпереваг та для переорієнтації конкуренції на ринкові методи.

Keywords

конкурентні переваги, квазіпереваги, реформи в Україні, розвиток конкурентного ладу, система формування доходів, боротьба з корупцією.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 67-76

Bibliography

1. Porter M. E. On competition. Updated and expanded edition. Boston: Harvard Business School Press, 2008. 576 p.
2. Портер М. Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов/ пер. с англ. И. Минервин. Москва: Альпина Паблишер, 2017. 454 с.
3. Бобирєв Д. Б. Конкурентні переваги і їх зв’язок з інноваційною діяльністю і конкурентоспроможністю підприємства. Наукові вісті Далівського університету. 2013. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2013_10_5 (дата звернення: 07.03.2018).
4. Харчук Т . В. Підходи до визначення конкурентних переваг підприємства. Экономика и управление. 2011. № 6. С. 68–71.
5. Бондаренко С. М., Лісовський М. Ю . Конкурентні переваги – унікальні особливості сучасних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15(1). С. 42–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_15%281%29__11 (дата звернення: 07.03.2018).
6. Бутенко Н. В., Терещенко О. Л. Конкурентні переваги ефективних взаємовідносин суб’єктів підприємництва як основа економічного розвитку України. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 176–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_4_25 (дата звернення: 07.03.2018).
7. П’ятницька Г. Т ., Предєін А. М., Рябова О. В. Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. Вип. 1. С. 235–248. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_1_25 (дата звернення: 07.03.2018).
8. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т . М. та ін. Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2014. 404 с.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-33-2-67

16.04.2018