СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМ ІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

22.05.2018

Issues number

2018 - № 2 (33)

Page

91-107

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

33.01:364-787.82 322.01:346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті обґрунтовано зміст інвестиційного підходу до аналізу соціально-економічної ефективності юридичного консалтингу на основі показника віддачі інвестицій юридичних фірм у людський капітал юристів. Розкрито значний розрив між обсягами інвестицій у юридичний персонал і валового доходу національних юридичних фірм. Доведено, що застосування юридичним бізнесом моделі дешевої робочої сили призводить до втрат якості та професійного рівня консалтингової діяльності, падіння соціально-економічної ефективності та конкурентоспроможності юридичного консалтингу.

Keywords

юридичний консалтинг, соціально-економічна ефективність юридичного консалтингу, інвестиційний підхід, віддача інвестицій у людський капітал юристів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

91-107

Bibliography

1. Познер Р. А. Экономический анализ права: у 2 т. / под ред. В. Л. Тамбовцева. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2004. Т. 1. 5544 с. Т. 2. 464 с.103
2. Беккер Г. С. Экономический анализ и человеческое поведение. Теория и история экономических и социальных институтов и систем (THESIS). 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 24–41.
3. Гриценко Е. А. Верховенство права как компромисс между свободой и равенством. Философия хозяйства. 2017. № 3. С. 266–277.
4. Набатова О. О. Поведінковий підхід до економічного аналізу права. Економічна теорія та право. 2015. № 4. С. 109–121.
5. Шевченко Л. С. Інтернаціоналізація юридичного бізнесу: вибір ефективної стратегії. Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of Europien integration and the world partnership: monograph / edited by V. Yathenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. Розд. 4.3. С. 287–296.
6. Воловик О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 272 с.
7. Оніщенко Н. М. Право й економіка: взаємовплив і паритетні начала розвитку. Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 2. С. 249–258.
8. 50 ведущих юридических фирм Украины по финансовой эффективности 2017 года. Ежегодное исследование. Юридическая практика. URL: http://top50.com.ua/ru/group/top50/2017 (дата звернення: 07.03.2018).
9. Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році. Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016–2017 рр. / Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 07.03.2018).
10. Методологічні положення з організації та проведення обстеження витрат підприємств на утримання робочої сили: затв. наказом Державної служби статистики України від 03.02.2014 № 22. URL: www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/18/metod_22.pdf (дата звернення: 07.03.2018).
11. Обзор статистики зарплат в Украине. URL: https://ua.trud.com/salary/2/5339.html?currency=UAH (дата звернення: 07.03.2018).
12. Статистика зарплат. URL: https://www.work.ua/stat/?r=39 (дата звернення: 07.03.2018).
13. Обзор статистики зарплат профессии юрист в Украине. URL: https://ua.trud.com/ salary/2/5339.html#chart-avgSalaryByYear (дата звернення: 07.03.2018).
14. Статистика зарплат. URL: https://www.work.ua/stat/salary/?category=27 (дата звернення: 07.03.2018).
15. 50 ведущих юридических фирм Украины по финансовой эффективности 2016 года. Ежегодное исследование. Юридическая практика. URL: http: //top50.com.ua/ru/group/top50/2016 (дата звернення: 07.03.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-33-2-91

16.04.2018