ЛЮДСЬКИЙ КАПIТАЛ КОРПОРАЦIЇ: СУЧАСНI ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ

Автор