ГЛОБАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2018

Issues number

2018 - № 2 (33)

Page

51-66

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розкрито сутність глобальних мегатрендів розвитку суспільства та охарактеризовано основні технологічні тренди й виклики, що стоять перед країнами. Визначено та обґрунтовано посилення ролі міжнародного трансферу технологій та проаналізовано динаміку технологічного балансу передових країн. Виявлено стан та можливості технологічного розвитку України у контексті слідування визначених трендів та розроблено пропозиції щодо підвищення результативності науково-технологічної політики.

Keywords

тренди, технологічний розвиток, трансфер технологій, науково-технологічна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

51-66

Bibliography

1. Naisbitt J. Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives. N. Y.: Warner Books, 1982.
2. Chui M., Manyika J., Mirenady M. Where machines could replace humans – and where they can’t. (yet). McKinsey & Company, 2016. URL: https://www.mckinsey.it/idee/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet (дата звернення: 02.03.2018).
3. Global trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead? ESPAS, 2015. URL: http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/espas-report-2015.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
4. Science, Technology and Innovation Outlook. OECD, 2016. URL: http://ewivlaanderen. be/sites/default/files/bestanden/oecd_science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
5. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. New York, 2017. P. 192.
6. Katz Raúl L. The Transformative Economic Impact of Digital Technology. Commission of Science and Technology for Development Eighteenth Session. Geneva, 2015. URL: http://unctad.org/meetings/fr/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
7. Окашин Р. 2018 год станет революционным для науки и технологий. ХАЙтЕК, 2017. URL: https://hightech.fm/2017/12/18/vos (дата звернення: 02.03.2018).
8. Kaku M. Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100. New York; London; Toronto; Sydney; Auckland: Doubleday, 2011. Р. 416.
9. The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolutionhttp. World Economic Forum, 2016. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
10. Main Science and Technology Indicators. OECD, 2017. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx DataSetCode=MSTI_PUB (дата звернення: 02.03.2018).
11. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2016 році. Аналітична довідка. МОН України. Київ, 2017. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/stan2.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
12. The Global Competitiveness Report 2013–2014. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
13. The Global Competitiveness Report 2014–2015. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ (дата звернення: 02.03.2018).
14. The Global Competitiveness Report 2015–2016. URL: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
15. The Global Competitiveness Report 2016–2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
16. The Global Competitiveness Report 2017–2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (дата звернення: 02.03.2018).
17. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти (версія для обговорення) / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський; Міжнародна рада з науки (ICSU); Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 36 с.
18. Ц ифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 02.03.2018).
19. Цифровізація очікує всі сфери життя. Урядовий кур’єр. 2017. 12 липня. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/news/cifrovizaciya-ochikuye-vsi-sferi-zhittya (дата звернення: 02.03.2018).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-33-2-51

16.04.2018