ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Автор