МІЖНАРОДНІ ЮРИДИЧНІ МЕРЕЖІ: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

72-85

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

339.9:340.111.5:061.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Глобальною тенденцією сучасного ринку юридичних послуг є розвиток професійного партнерства. Юристи провідних країн світу створюють ділові мережі, асоціації та стратегічні альянси. Значна частина з них набуває статусу міжнародних. При цьому саме мережеві структури є найбільш ефективною формою взаємодії економічних суб’єктів у глобальному конкурентному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. П. Г. Іжевський, Н. Н. Масюк і Д. Г. Кулик, В. Черторижський, М. О. Канаєва, В. Радаєв та інші науковці досліджують розвиток мережевого бізнесу. В Україні ведуться дискусії серед юристів-практиків щодо доцільності вступу юридичних фірм (ЮФ) у міжнародні юридичні мережі. Однак багато теоретичних, насамперед управлінських, проблем залишаються недослідженими.
Мета статті – аналіз економічної природи міжнародних ділових мереж, передумов їх створення та наслідків для юридичного бізнесу в Україні та світі.
Основна гіпотеза дослідження: ЮФ може створити конкурентну перевагу за рахунок оптимізації або координації своїх зв’язків з іншими ЮФ, у тому числі зарубіжними, оскільки їх професійна та господарська діяльність тісно взаємопов’язані.
Виклад основного матеріалу. Автор статті досліджує сутність і особливості мережевих структур, які істотно відрізняються від структур ринкового та ієрархічного типу. Стаючи членами ділової мережі, фірми діють відповідно до єдиного бачення способів задоволення клієнтів, у багатьох ситуаціях відмовляються від конкуренції й узгоджують свою поведінку, аби захистити власне виробництво, знизити ризики та забезпечити стійкість економічної кон’юнктури.
Міжнародні юридичні мережі об’єднують ЮФ різних країн. Головним мотивуючим фактором їх утворення є економічна глобалізація. Дослідники виокремлюють чотири рівні розвитку мережевих відносин ЮФ – від формальних клубів (рівень1) до професіональних глобальних сервісних мереж (рівень 4). На цей час більшість міжнародних юридичних мереж є горизонтальними мережами третього рівня. В організаційному плані вони базуються на принципах: 1) добровільного членства ЮФ, причому всі фірми зберігають адміністративну, фінансову й операційну самостійність; 2) доступності для клієнтів ресурсів і послуг кожної з ЮФ, яка входить до мережі; 3) доступності для кожної ЮФ ресурсів мережі з одночасним прийняттям на себе фінансових і репутаційних ризиків по зобов’язаннях інших учасників мережі в усіх країнах; 4) територіальної ексклюзивності.
Автор розкриває особливості міжнародних універсальних, спеціалізованих і міжпрофесійних юридичних мереж, наводить узагальнені статистичні дані розвитку найбільших юридичних мереж.
У статті виявлено конкурентні переваги ЮФ від членства в міжнародних ділових мережах, зокрема: перспективи швидкого доступу до зарубіжних ринків юридичних послуг, використання досвіду зарубіжних учасників мережі; залучення нових клієнтів в інших країнах; підвищення якості юридичних послуг та економії коштів на маркетингові програми міжнародного просування юридичних послуг; зростання бізнесу без ризиків утрати самостійності.
Формування юридичного мережевого бізнесу стримують відмінності в національному законодавстві різних країн, різні методичні підходи до оплати праці юристів та ціноутворення на юридичні послуги, необхідність сплачувати членські внески та інші причини. Важливо й те, що фірми, які діють на ринках юридичних послуг, залишаються конкурентами і бажають посилити насамперед свою власну позицію.
Висновки.
1. Вступаючи до міжнародної ділової мережі, ЮФ мають на меті підвищення своєї конкурентоспроможності на світових ринках юридичних послуг. Однак із часом формуються економічні інтереси самої юридичної мережі, які можуть відрізнятися від інтересів мережевих суб’єктів.
2. Для вступу в міжнародні юридичні мережі українським ЮФ потрібна ретельна управлінська підготовка: формування прогнозів розвитку юридичної галузі, упровадження принципів стратегічного менеджменту і маркетингу, розробка ефективної стратегії інтернаціоналізації.
3. Подальших досліджень потребують питання глобального менеджменту юридичного бізнесу, економічного й організаційно-правового змісту взаємодії учасників міжнародних ділових мереж.
Коротка анотація до статті
Анотація. У статті розкриваються причини формування й сутнісні ознаки мережевих організацій. Автор характеризує основні моделі ділових мереж та особливості мережевої взаємодії підприємців. Обґрунтовує рівні, організаційні принципи і типи міжнародних мереж юридичних фірм, їх конкурентні переваги та недоліки. Особлива увага приділяється інтернаціоналізації бізнесу українських юридичних фірм.

Keywords

ринок юридичних послуг, професійне партнерство, ділова мережа, мережевий партнер, міжнародна мережа юридичних фірм.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 72-85

Bibliography

Boddi, D., & Peyton, R. (1999). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
Boiko, O. (2017). Mizhnarodna audytorska merezha chy asotsiatsiia: shcho krashche obraty? [International auditing network or association: which one is better to choose?]. Retrieved from http://www.pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/blogprezydenta/21‑bloh- prezydenta/183‑mizhnarodna-audytorska-merezha-chyasotsiatsiia-shcho-krashche-obraty [in Ukrainian].
Chertoryzhskyi, V. (2013). Dilovi merezhi u transkordonnomu prostori ta yikh mozhlyvi varianty [Business networks in the cross-border space and their possible variants]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny – Bulletin of Lviv University. Series: International Relations, 33, 193–199 [in Ukrainian].
Gordon, Ya. (2001). Marketing partnerskih otnosheniy [Marketing of partnership relations]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
Izhevskyi, P. H. (2016). Teoretychni zasady formuvannia biznes-merezh na bazi teorii transaktsiinykh vytrat [Transactional cost theory as the theoretical framework for formation of business networks]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 12, 254–258 [in Ukrainian].
Kanaieva, M. O. (2005). Suchasni yevropeiski innovatsiini merezhi ta yikh rol v aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti [Modern European innovative networks and their role in encouragement of innovative activity]. Ekonomika – Economics, 73, 21–22 [in Ukrainian].
Katenev, V. I. (2007). Perspektivy razvitiya setevoy ekonomiki v usloviyakh formiruyushchegosya obshchestva znaniy [Prospects of development of the network economy under conditions of an evolving society of knowledge]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of modern economy, 2(22). Retrieved from http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1353 [in Russian].
Kurkina, E. S., & Knyazeva, E. N. (2017). Setevaya revolyutsiya [Network revolution]. Retrieved from http://spkurdyumov.ru/networks/setevaya-revolyuciya/ [in Russian].
Lakhuti, N. (2013). Seti, v kotoryye yuristam popast polezno [Networks, which are useful for lawyers]. Retrieved from https://pravo.ru/interpravo/practice/view/89336/ [in Russian].
Law Firm Network From Wikipedia, the free encyclopedia (2017). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Law_firm_network.
Masyuk, N. N., & Kulik, D. G. (2014). Strategicheskoe partnerstvo zainteresovannykh storon: predprinimatelskie seti [Strategic partnership of interested parties: entrepreneurial networks]. Fundamentalnye issledovaniya – Fundamental research, 12–10, 2179–2184 [in Russian].
McGarry, S. J. (2017). The Handbook Law Firm Networks. AILFN. Retrieved from https://www.expertisegroep.nl/wp-content/uploads/2017/03/The-Handbook-Law-Firm-Networks-9–2.pdf.
Official site of ALFA International (2017). Retrieved from https://www.alfainternational.com/about.
Official site of «Asters» (2017). Retrieved from www.asterslaw.com/about/network.php.
Official site of First Law International (2017). Retrieved from http://www.first-law.com/about/who-we-are.
Official site of Lex Mundi (2017). Retrieved from http://www.lexmundi.com/lexmundi/default.asp.
Official site of Meritas (2017). Retrieved from http://www.meritas.org/.
Official site of Multilaw (2017). Retrieved from https://www.multilaw.com/Multilaw/About_Us/Multilaw/About.aspx.
Official site of State Capital Group (SCG Legal) (2017). Retrieved from http://scglegal.com/aboutus/.
Official site of Techlaw Group (2017). Retrieved from http://techlaw.org/about/.
Official site of TerraLex (2017). Retrieved from http://www.terralex.org/.
Official site of World Law Group (2017). Retrieved from http://www.theworldlawgroup.com/wlg/Who_We_Are.asp.
O f f i c i a l s i t e o f W o r l d S e r v i c e s G r o u p ( 2 0 1 7 ) . R e t r i e v e d f r o m http://www.worldservicesgroup.com/wsg_practicegroups.asp?type=industry.
Professional services networks. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_services_networks.
Radayev, V. V. (2001). Novyi institutsionalnyi podkhod i deformalizatsiya pravil v rossiyskoi ekonomike [New institutional approach and deformalization of rules in the Russian economy] (Preprint WP1/2001/01). Moskva: GU-VShE [in Russian].
Ruzhentseva, Ie. (2013). Mahichne kolo [Magic circle]. Ukrainskyi yuryst – Ukrainian lawyer, 11. Retrieved from http://jurist.ua/?article/550 [in Ukrainian].
Shevchenko, L. S. (2017a). Internatsionalizatsiia yurydychnoho biznesu: vybir efektyvnoi stratehii [Internationalization of legal service business: the choice of an effective strategy]. In V. Yathenko (Ed.), Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of Europien integration and the world partnership (pp. 287–296). Coventry: Agenda Publishing House [in
Ukrainian].
Shevchenko, L. S. (2017b). Mizhnarodni stratehichni aliansy v yurydychnomu biznesi [International strategic alliances in the legal business]. Ekonomichna teoriia ta pravo – Economic Theory and Law, 2(29), 36–49 [in Ukrainian].
Svetunkov, M. G. (2011). Predprinimatelskiye seti kak ekonomicheskaya kategoriya: napravleniya sovremennykh issledovaniy [Entrepreneurial networks as an economic category: directions of modern researches]. Retrieved from http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/1/ekonomika/svetunkov.pdf [in Russian].

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-72

18.02.2018