ПРОБЛЕМИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

162-175

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.242:004.9

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена розгляду стану ринків соціальних медіа та інших інформаційних послуг в умовах глобалізації. Актуальність розгляду проблеми монополізації даних ринків та неврегульованості всесвітніх монополій інформаційної інфраструктури є вкрай очевидною. Важливо визначити кордони та межі регулювання даних ринків, форми зловживання своїм становищем компаній-монополістів та, нарешті, законодавче забезпечення на наднаціональному рівні.

Keywords

антимонопольне законодавство, монополізація ринку, монополії, антимонопольне регулювання, соціальні мережі, інформаційні послуги, соціальні медіа, інформаційна інфраструктура.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 162-175

Bibliography

1. Katsiaryna S. Baran, Kaja J. Fietkiewicz, Wolfgang G. Stock. Monopolies on Social Network Services (SNS) Markets and Competition Law. Inventing Information Science in the Networked Society: Proceedings of the 14th International Symposium on Information Science (Zadar, Croatia, 19th – 21st May 2015). Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, 2015. Р. 424–436.
2. Linde F., Stock W. G. Information Markets. A Strategic Guideline for the I–Commerce. Berlin, Germany; New York, NY: De Gruyter Saur, 2011. 261 p.
3. Weber R. H. Competition law issues in the online world. 20th St. Gallen International Competition Law Forum (ICF) (St. Gallen, April 4th and 5th 2013). URL: https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/publikation/2013/04_April/SSRNid2341978.pdf.
4. Nadkarni A., Hofmann S. G. Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences. 2012. Volume 52. Issue 3. P. 243–249.
5. Служба обміну зображеннями Flickr. URL: https://www.flickr.com/9 (дата звернення: 15.12.2017).
6. Служба обміну відео YouTube. URL: http://www.youtube.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
7. Служба соціальних закладок Delicious. URL: https://delicious.com/9 (дата звернення: 15.12.2017).
8. База знань Wikipedia. URL: https://www.wikipedia.org/9 (дата звернення: 15.12.2017).
9. Мікроблог соціальних мереж Twitter. URL: https://twitter.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
10. Cоціальна мережа Facebook. URL: https://www.facebook.com/9 (дата звернення: 15.12.2017).
11. Cоціальна мережа Renren. URL: http://www.renren-inc.com/zh (дата звернення: 15.12.2017).
12. Cоціальна мережа ВКонтакті. URL: https://vk.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
13. Пошукова система Google. URL: https://www.google.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
14. Аукціонна платформа eBay. URL: http://www.ebay.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
15. Інтернет-сервіс для продажу онлайн-книжок Amazon. URL: http://www.amazon.com/ (дата звернення: 15.12.2017).
16. Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union С 326. 2012. 26 жовт. P. 00001–0390. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
17. Регламент № 19/65/ЄЕС від 2 березня 1965 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій. Official Journal. 06.03.1965. 036. P. 0533–0535. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1521097834510&uri=CELEX:31965R0019.
18. Регламент Ради (ЄЕС) № 4064/89 від 21 грудня 1989 р. щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання. Official Journal. 30.12.1989. L 395. P . 0 0 0 1 – 0 0 1 2 . U R L : h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / G A /ALL/?uri=CELEX:31989R4064.
19. Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service / European Commission – Press release. 27 June 2017. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-162

16.02.2018