ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харків, пров. Плетньовський, 5
, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харків, Московський проспект 75

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

38-48

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.5–025.17

ISSN print

2411-5584

Abstract

Обґрунтовано, що збалансованість ринку праці є фактором економічного зростання. Проаналізовано дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, який проявляється в професійно-кваліфікаційних, галузевих, територіальних, демографічних диспропорціях. Запропоновано напрями їх скорочення завдяки державному прогнозуванню ринку праці з урахуванням видів економічної діяльності та професійно-кваліфікаційних характеристик працівників; державній підтримці проблемних регіонів, удосконаленню форм і методів працевлаштування та оплати праці молоді.

Keywords

економічне зростання, зайнятість, безробіття, ринок праці, дисбаланс на ринку праці.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 38-48

Bibliography

1. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії та соціал. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2016. 328 с.
2. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати: монографія / Д. П. Богиня, Г. Т. Куліков, В. М. Шамота та ін. Київ: Ін-т економіки НАН України, 2001. 300 с.
3. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2008. 456 с.
4. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / А. М. Колот, В. М. Данюк, О. О. Герасименко та ін. ; за наук. ред. А. М. Колота. Київ: КНЕУ, 2017. 504 с.
5. Кулицький С. Проблеми розвитку ринку праці в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 21. С. 56–69.
6. Міненко В. Взаємодія механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2013. № 1. С. 105–112.
7. Ринок праці в Україні продовжує зростати. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/2188199‑rinok-praci-v-ukraini-prodovzue-zrostati-workua.html (дата звернення: 08.12.2017).
8. Ринок праці у першому півріччі 2017 року. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm (дата звернення: 08.12.2017).
9. Економічна активність населення України за 1 півріччя 2017 року: статистичний бюлетень. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm (дата звернення: 08.12.2017).

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-38

16.02.2018