ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Київ, Ушинського, 15

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

60-71

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.073.53

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті визначено, що динаміка розвитку національної економіки значною мірою обумовлюється роллю держави. Проведено аналіз значення державних закупівель в активізації макроекономічних процесів. Визначено напрями подолання негативних тенденцій розвитку системи державних закупівель в Україні. Проаналізовано перспективні напрями використання світового досвіду стимулювання розвитку національних економік на основі потенціалу, який зосереджено у сфері державних закупівель. Досліджено концептуальні засади та визначено основні детермінанти активізації розвитку державних закупівель в Україні.

Keywords

державні закупівлі, локалізація виробництва, промислова політика, державні видатки, зростання ВВП.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 60-71

Bibliography

1. Геєць В. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України. Економіка України. 2017. № 10. С. 3–17.
2. Гончаренко Л. Міфи та реалії прийдешнього закону. URL: http://www.golos.com.ua/article/297769 (дата звернення: 08.12.2017).
3. Gorodnichenko Y., Talavera O. Price setting in online markets: Basic facts, international comparisons, and cross-border integration. American Economic Review. 2017. Vol. 107. P. 217–248.
4. Gorodnichenko Y., Roland G. Culture, institutions and the wealth of nations. Review of Economics and Statistics. 2017. Vol. 99. P. 402–416.
5. Гужва І. Державні закупівлі як інструмент формування промислової політики. URL: https://dt.ua/promyshliennost/derzhavni-zakupivli-yak-instrument-formuvannyapromislovoyi-politiki-264629_.html (дата звернення: 08.12.2017).
6. Poyda-Nosyk N. Financial security of Ukraine in conditions of European integration. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1, ч. 1. С. 192–196.
7. Ponomarenko V., Gontareva I. The system of causal connections between entrepreneurial activity and economic development. Еconomic annals-ХХІ. 2017. № 5–6. Р. 4–7.
8. Sidenko V. The Crisis processes in the EU development: origins and prospects. Економіка і прогнозування. 2017. № 1. С. 7–30.
9. Уманців Ю. М., Кравчук О. О. Інституційна обумовленість економічних функцій держави. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 93–105.
10. Уманців Ю. М., Міняйло О. І. Еволюція ролі та функцій держави в економіці. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28/1. С. 140–148.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-60

16.02.2018