ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

23-37

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341:330.837

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проаналізовано сутність суспільної стабільності в контексті інституційного підходу. Обґрунтовано необхідність забезпечення стабільності в суспільстві з позицій триєдності ринку, перерозподілу і реципрокності. Розглянуто інституційну структуру громадянського суспільства в економічному, соціальному й етично-духовному (гуманітарному) аспектах. Доведено, що системне реформування інститутів є одним із найважливіших чинників переходу від стабільності до розвитку суспільства в Україні.

Keywords

стабільність, розвиток, інститути, інституціоналізація, цінності, громадянське суспільство.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 23-37

Bibliography

1. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Київ: Наш формат, 2017. 440 с.
2. Сото Е. де. Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає на Заході і ніде більше. Київ: Наш формат, 2017. 332 с.
3. Колодко Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего. Москва: Магистр, 2014. 528 с.
4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: Фонд экон. кн. «НАЧАЛА», 1997. 190 с.
5. Ходжсон Дж. В чем сущность институциональной экономики? Философия эконономики. Антология. Москва: Изд. Ин-та Гайдара, 2012. С. 381–398.
6. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ: НАН України, 2009. 864 с.
7. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. Харьков: Форт, 2008. 928 с.
8. Тарасевич В. М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ. Економіка України. 2017. № 7. С. 3–21; № 8. С. 14–28.
9. Лагутін В. Д. Стабільність суспільного розвитку: досвід міждисциплінарного дослідження. Економічна теорія. 2017. № 2. С. 5–18.
10. Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт. воспроизведение. Москва: Начало-Пресс, 1991. 352 c.
11. Etzioni A. The Moral Dimension: Toward a New Economics. New York: The free press, 1988. 314 p.
12. Statistics OECD. URL: http://www.oecd.org/statistics/befter-life/initiative/ (Last accessed: 10.12.2017).
13. Індекси основних соціально-економічних показників. Державна служба статистики України: офіц. сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.12.2017).
14. Статистичний щорічник України за 2016 рік. Київ: Держ. служба статистики України, 2017. 611 с.
15. Boyer R., Brousseau E., Caille A., Favereau O. Towards an institutionalist Political Economy. Revue du MAUSS permanente. 2008, September 9. URL: http://www.journaldumauss.net/?Towards-an-Institutionalist (Last accessed: 10.12.2017).
16. Салинс М. Экономика каменного века. Москва: ОГИ, 1999. 296 с.
17. Margolis H. Selfishness, Altruism and Rationality: a Theory of Social Choice. Cambridge, New York and Sidney: Cambridge Universiry Press, 1982. 194 p.
18. Axelrod R. The Complexity of CooperationAgent-Based Models of Competition and Collaboration. Princeton University Press, 1997. 248 p.
19. Taylor M. Community Anarchy and Liberty. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 184 p.
20. Taylor M. Rationality and the ideology of disconnection. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 238 p.
21. Schofield N. Anarchy, Altruism and Cooperation: A Review. Social Choice and Welfare. 1985. № 2. P. 207–219.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-23

15.02.2018