МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КООРДИНАТАХ БАЛАНСУ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

26.02.2018

Issues number

2018 - № 1 (32)

Page

124-136

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.14:330.532(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена розгляду внутрішніх змістовних чинників, що визначають зміст і спрямування національних економічних моделей різних країн. Автор вважає, що таким внутрішнім чинником є специфічна формула розподілу та балансування економічної влади в межах національної економічної системи. Консолідовані суб’єкти окремих типів економічної влади, зокрема такі, як великий бізнес, малий бізнес, власники природних ресурсів, власники інноваційних продуктів, працівники, споживачі, зрештою, держава тощо, за визначених умов набувають характеру владної макроекономічної суб’єктності та безпосередньо й опосередковано впливають на агрегатні параметри функціонування національних економік. Ключовими проблемами є правова консолідація зазначених суб’єктів за типом влади, їх правова конституціалізація та створення системи взаємодії, стримувань і противаг, що насамкінець і створює можливість коригувати суспільно необхідну формулу розподілу та балансу між названими типами влади в національній економічній системі. Саме така формула і буде визначати основні особливості національної моделі ринкової економіки. Ключова умова життєздатності такої моделі – забезпечення економічного народовладдя.

Keywords

національна модель ринкової економіки, економічна влада, типи економічної влади, інституціоналізація економічної влади, розподіл і балансування економічної влади, економічне народовладдя.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 124-136

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2013. С. 8–9.
2. Дементьєв В. В. Влада в системі економічних відносин: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Донецьк, 2004. 32 с.
3. Шнипко О. С. Економічна влада: у пошуках дефініцій-абсолютів. Економіка та держава. 2011. № 11. С. 4–6.
4. Шамхалов Ф. И. Государство и экономика. Основы взаимодействия: учеб. для вузов по специальности «Менеджмент». Москва: Экономика, 2005. 727 с.
5. Задихайло Д. В. Економічна влада та економічне народовладдя: проблема правової регламентації. Право та інновації. 2014. № 1/2. С. 5–11.

Code DOI

10.31359/2411-5584-2018-32-1-124

15.02.2018