ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ЯК ЦІЛІСНИЙ ОБ’ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор