БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМИ ТА НЕРИНКОВИМИ ДОХОДАМИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

106-115

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.2 ; 330.564.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Запропоновано умовою розбудови правової економіки в Україні вважати боротьбу з незаконними та неринковими доходами. Вона спрямована проти прошарку осіб та фінансово-промислових груп, зацікавлених у збереженні status quo. Зміст цієї боротьби розкрито у комплексі заходів «сфери-процедури–органи–кадри–контроль». Проаналізовано, які з необхідних заходів вже здійснено та які необхідно реалізувати.

Keywords

реформи в Україні, розвиток конкурентного ладу, конституційна економіка, правова економіка, боротьба з корупцією

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

106-115

Bibliography

1. Buchanan J. M. The Domain of Constitutional Economics. Constitutional Political Economy. 1990. Vol. 1. No. 1. Р. 1–18.
2. Ackerman B. Constitutional Economics – Constitutional Politics. Constitutional Political Economy. 1999. No. 10. P. 415–424.
3. Berggren N. Essays in constitutional economics: Doctor’s thesis. Stockholm, 1997. 110 p.
4. Block W., DiLorenzo T. J. Constitutional Economics and The Calculus of Consent. Journal of Libertarian Studies. 2001. Vol. 15. No. 3. Р. 37–56.
5. The Elgar Companion to Law and Economics / Edited by Jürgen G. Backhaus. Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2005. 784 p.
6. Андреева Г. Н. Институт собственности в конституциях зарубежных стран и Конституции Российской Федерации: монография. М.: Норма, 2009. 368 с.
7. Баренбойм П. Д. Философия права и Конституционная экономика. Очерки конституционной экономики / отв. ред. Г. А. Гаджиев. М.: Юстицинформ, 2009. С. 232–275.
8. Добродумов П. О. Конституційна економіка як об’єкт дослідження. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2010. № 1. С. 18–23.
9. Скупінський О. В. Конституційна економіка: поняття та перспективи для України. Форум права. 2011. № 1. С. 909–914. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. htm_2011_1_146 (дата звернення: 26.08.2017).
10. Конституционная экономика / отв. ред. Г. А. Гаджиев. М.: Юстицинформ, 2010. 256 с.
11. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М. та ін. Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2014. 404 с.
12. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М. та ін. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Право, 2010. 448 c.
13. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М. та ін. Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі: монографія / за ред. Л. С. Шевченко. Харків: Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. 850 с. Депоновано у ДНТБ України 24.09.2013, № 43-Ук 2013.
14. Comparing crony capitalism around the world. The Economist. 2016. URL: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/05/daily-chart-2 (дата звернення: 17.06.2017).
15. Abrams N. А., Fish S. M. How Western aid enables graft addiction in Ukraine. Washington Post. 2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/05/how-western-aid-enables-graft-addiction-in-ukraine/?utm_term=.991bd5483d2a (дата звернення: 26.08.2017).
16. Губін К. Г., Набатова О. О. Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів. Економічна теорія та право. 2016. № 4. С. 77–86.

Code DOI

11.11.2017