ІНСТИТУЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київ
, доктор юридичних наук, м. Київ, пр-т Перемоги, 37

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.11.2017

Issues number

2017 - № 4 (31)

Page

93-105

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.837:351.82

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади аналізу інституційної обумовленості економічних функцій держави. Розкрито основні тенденції формування та розвитку економічних функцій держави. Визначено пріоритетні напрями реалізації економічних функцій держави за умов глобалізації.

Keywords

держава, економічні функції, інститути, регулювання, глобалізація, ринок

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

93-105

Bibliography

1. Лощихін О. М. Економічна функція сучасної держави. Теоретико-правові аспекти. Київ: Юридична думка, 2008. 368 с.
2. Кравчук Н. Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору. Київ: Знання, 2012. 782 с.
3. Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають. Київ: Наш формат, 2017. 440 с.
4. Спенс М. Нова конвергенція. Київ: Темпора, 2017. 352 с.
5. Чухно А. А., Леоненко П. М., Юхименко П. І. Інституціонально-інформаційна економіка. Київ: Знання, 2010. 687 с.
6. Жаліло Я. А. Еволюція чинників дієвості економічної політики держави та інституційна криза в Україні. Економічна теорія. 2015. № 2. С. 5–18.
7. Геєць В. Новий прагматизм – інструмент досягнення кращого майбутнього. Економічна теорія. 2017. № 1. С. 5–24.
8. Лагутін В. Д. Стабільність суспільного розвитку: досвід міждисциплінарного дослідження. Економічна теорія. 2017. № 2. С. 5–18.
9. Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки / за наук. ред. І. Ф. Радіонової. Київ: Ун-т екон. та права «КРОК». 2017. 240 с.
10. Гриценко А. А. Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку. Економіка України. 2017. № 5–6. С. 39–55.
11. Тарасевич В. М. Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи. Економіка України. 2017. № 7. С. 3–21.
12. Гасанов С. С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 2. С. 5–24.
13. Кругман П. Треба говорити про визначальну роль держави у подоланні кризи, про необхідність втручання у ринкові механізми та ручного керування. Інтерв’ю з П. Кругманом. Бесіду вела Ю. Самаєва. URL: https://dt.ua/macrolevel/nobelivskiylaureat-pol-krugman-treba-govoriti-pro-viznachalnu-rol-derzhavi-u-podolanni-krizipro-neobhidnist-vtruchannya-u-rinkovi-mehanizmi-ta-ruchnogo-keruvannya-254451_.html/.
14. Пікетті Т (2017). Капітал у XXI столітті. Київ: Наш формат. 696 с.

Code DOI

10.11.2017