ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічний аналіз права;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

64-73

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:340:37:001.895

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Серед факторів, які впливатимуть на юридичну професію у найближчі роки, визначальне місце посідають технологічний прогрес та інновації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські вчені досліджують загальні економічні, правові та управлінські проблеми інноваційного розвитку компаній. Проте проблема інноваційних перетворень юридичних фірм та юридичної професії в цілому не вивчена.
Мета статті – обґрунтувати критерії інноваційності юридичного бізнесу. Головна гіпотеза дослідження полягає в тому, що інноваційні процеси в юридичному бізнесі безпосередньо впливають на зміст та напрями реформи правничої освіти, а також на майбутнє юридичної професії в світі та в Україні.
Викладення основного матеріалу. Юридичні фірми, які активно займаються інноваційною діяльністю, повинні розглядатися як інноваційні. Однак юридичний бізнес потребує розробки власних стандартів інновацій. Доцільно розрізняти «юридичні інновації» та «інновації в юридичному бізнесі».
Юридичні інновації включають нові юридичні знання як інтелектуальний продукт досліджень, представлений на ринку юридичних послуг; нові або вдосконалені технології надання юридичних послуг; нові юридичні послуги та практики. Юридичні інновації зосереджуються на цінності юридичних послуг. Це вигоди, які отримує клієнт, звертаючись до юриста. Створюючи нові вигоди від юридичної практики, юридична фірма отримує важливі конкурентні переваги порівняно з іншими юридичними фірмами. Юридичні інновації успішні, якщо відповідають чотирьом критеріям: важливість, унікальність, стабільність та ліквідність.
Інновації в юридичному бізнесі є більш широким поняттям, ніж юридичні інновації. Окрім останніх, вони включають технологічні інновації, економічні інновації (нові форми інвестування в надання юридичних послуг, нові системи стимулів для юристів), маркетингові інновації (нові форми роботи на ринку юридичних послуг, активний маркетинг у соціальних мережах), управлінські інновації (нові або вдосконалені форми та структури управління юридичною фірмою, формування команд на проектних засадах, створення альтернативних постачальників юридичних послуг
тощо). Технологічні інновації визначають організаційні інновації, а останні вимагають певних змін в економічному механізмі фірм та вдосконаленні відповідних законів та законодавства.
На мій погляд, інноваційний розвиток юридичної фірми визначається такими факторами, як: бажання юристів реалізувати свій творчий потенціал; здатність сприймати інновації; технологічна готовність та грамотність; можливість інновацій тощо. Ці чинники є послідовними ланками в інноваційному ланцюжку юридичної фірми, і за відсутності принаймні однієї ланки весь ланцюжок розпадається.
Здійснений мною аналіз виявив певну консервативність практикуючих юристів у сфері інновацій, особливо у зв’язку з віртуалізацією юридичних послуг, та їх недостатню підготовленість до інноваційної діяльності в освітньо-професійному плані. Тим часом практика показує, що сучасний юридичний бізнес потребує професіоналів із принципово новими компетентностями, здатними ефективно працювати на юридичному ринку, здійснювати професійну експертизу бізнесу своїх клієнтів, здобувати нові або пов’язані з ними професії для надання послуг он-лайн.
Висновки. У наш час набуває поширення новітня інноваційна модель соціальноекономічного розвитку. Керівництво юридичних фірм починає стимулювати інноваційні процеси та творчу поведінку юристів задля прийняття рішень, які задовольняють потреби локальних і світових юридичних ринків. Відповідних змін потребує і правнича освіта. До навчальних програм юридичних шкіл і університетів має бути включена низка нових дисциплін. Серед них: цифрова економіка, віртуальне право, юридична інноватика, юридичний бізнес-консалтинг, юридичний маркетинг, юридичний менеджмент, стратегічне управління юридичним бізнесом та ін. Це – одне із завдань освітньої реформи та розроблення нових стандартів вітчизняної правничої освіти.
Коротка анотація до статті
Проаналізовано сутність інноваційних процесів, розмежовано юридичні інновації та інновації в юридичній діяльності. Обґрунтовано передумови інноваційного розвитку юридичної фірми. Досліджено вплив технологічних інновацій на розвиток юридичного бізнесу. Особливу увагу приділено віртуалізації юридичних послуг. Дана критична оцінка сучасному стану правничої освіти в Україні. Поставлено завдання щодо її інноваційного реформування.

Keywords

Юридична фірма, юридичні інновації, інновації в юридичному бізнесі, віртуалізація юридичних послуг, правнича освіта.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 64-73

Bibliography

Chepurko, V. (2017, April 28). Kak stat’ finansovym detektivom. KP Ukraina – KP Ukraine. Retrieved from http://kp.ua/life/574359-kak-stat-fynansovym-detektyvom [in Russian].
Doil, P. (1999). Menedzhment: strategiya i taktika. SPb: Piter [in Russian].
Dyskusiia: Uberyzatsiia yurydychnyh posluh (2016). Ukrainskyi yuryst - Ukrainian lawyer, issue 5. Retrieved from http://jurist.ua/?article/1076 [in Ukrainian].
FT Innovative Lawyers 2016: Methodology (2016, October 6). Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/fb8166ae-83f2-11e6-a29c-6e7d9515ad15.
Gadomskyi, D. (2016). Bot-providnyk. Retrieved from http://axon.partners/uk/blog/bot-providnyk-ukrainskyi-yuryst-dmytro-gadomskyi/ [in Ukrainian].
Konkurentna perevaha (2013). Ukrainskyi yuryst – Ukrainian lawyer, issue 7–8. Retrieved from http://www.ukrjurist.com/?article/362 [in Ukrainian].
Korelskiy, A. (2012). Novye praktiki: chetyre puti razvitiya. Retrieved from http://www.kiaplaw.ru/press-centr/public/novye-praktiki.html [in Russian].
Kravchenko, A. (2016). Yuristy i IT-tekhnologii: otchet o provedenii v Kieve I Mezhdunarodnoy konferentsii yuridicheskikh innovatsiy LEGAL TECH KYIV 2016. Retrieved from http://bca.education/yuristy-i-it-tehnologii-otchet-o-provedenii-v-kievei-mezhdunarodnoj-konferentsii-yuridicheskih-innovatsij-legal-tech-kyiv-2016/ [in Russian].
Marchenko, O. S. (2007). Rynok posluh yurydychnoho konsaltynhu v umovakh innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Kharkiv: Kortes-2001 [in Ukrainian].
Marchenko, O. S., and Yarmak, O. V. (2016). Yurydychnyi konsaltynh: sutnist ta rol u pravovii ekonomitsi. Kharkiv: FOP Danylko N. S. [in Ukrainian].
Perspektivnye yuridicheckie professii (2015). Retrieved from http://moeobrazovanie.ru/perspektivnye_juridicheskie_professii.html [in Russian].
Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 04.07.2002 р. № 40-IV (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 36, art. 266. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Kontseptsii reformuvannia derzhavnoi polityky v innovatsiinii sferi na 2015-2019 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.06.2015 № 575-p. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-%D1 %80 [in Ukrainian].
Rodyuk, A. (2016). I do vorozhky ne khody: maybutnie yurydychnoi profesii. Retrieved from http://protokol.com.ua/ua/i_do_vorogki_ne_hodi_maybutne_yuridichnoi_profesii/ [in Ukrainian].
Shevchenko, L. S., Makukha, S. M., and Marchenko, O. S. (2014). Yurydychna firma: poshuk modeli efektyvnoho menedzhmentu. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
Shevchenko, L. S., Makukha, S. M., Marchenko, O. S., Vovk, I. A., and Ovsiyenko, O. V. (2013). Menedzhment yurydychnoi firmy: konspekty lektsii. Kharkiv: NU “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. URL: http://library.nulau.org.ua [in Ukrainian].
Yaki tsyfrovi profesii maibutnoho nas chekaiut (2016). Retrieved from http://znonline.org/ua/news/481-yaki-tsyfrovi-profesii-maibutnoho-nas-chekaiut.html [in Ukrainian].

Code DOI

01.09.2017