ВІДНОСИНИ ЕКОЛОГІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

96-107

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

349.6:346.14

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуто проблему необхідності правової інституціоналізації екологічного господарювання як чинника вирішення екологічних проблем господарсько-правовими засобами. Поставлено питання щодо необхідності здійснення ґрунтовної ревізії законодавства України в напрямі перебудови його на рейки ідеології сталого розвитку. Висловлені пропозиції удосконалення конституційно-правового блоку регулювання екологічних відносин. Поставлено питання щодо інституціоналізації відносин «екологічних інновацій» як ключового чинника зняття суперечності еко-
номічних та екологічних інтересів.

Keywords

Екологічне господарювання, екологічна система, екологічна політика держави, екологічні інновації, спеціальні правові режими господарювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 96-107

Bibliography

1. Гетьман А. П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики. Вісник Національної Академії правових наук України. 2013. № 2 (73). С. 165–173.
2. Бобкова А. Г. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва у контексті доктрин господарського та екологічного права. Правова доктрина України: [у 5 т.] / редкол. В. Я. Т ацій [та ін.]. Харків: Право, 2013. Т. 4. С. 216–251.
3. Шаповалова О. В. Адапатація господарського законодавства до вимог сталого розвитку: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Донецьк, 2007. 35 с.

Code DOI

19.06.2017