АРХІТЕКТОНІКА ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор

, аспірант, Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

132-144

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5:005.591.6

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена пошуку елементів інноваційних відносин, які можуть стати об’єктом спеціального правового режиму інноваційної діяльності. Автором розглянуто та доповнено структуру національної інноваційної системи та визначені ті її підсистеми, що потребують активізації діяльності. Зауважено, що адресний підхід до формування механізму спеціального режиму має базуватися на диференціації сфер господарювання та визначення, де такий режим може створити сприятливі умови для інноваційного розвитку. Як потенційні об’єкти спеціального режиму господарювання запропоновано розглядати також і виробничі кластери та окремі види технологій.

Keywords

Інноваційна діяльність, спеціальний режим, об’єкт спеціального режиму, національна інноваційна система, технологія, кластер.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 132-144

Bibliography

1. Атаманова Ю. Є . До питання правового визначення інноваційної діяльності. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 1. С. 124–134.
2. Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання обігу технологій в Україні: перспективи доопрацювання. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2010. № 1. С. 150–158.
3. Атаманова Ю. Є . До питання про правовий режим інноваційної діяльності в Україні. Право України. 2010. № 8. С. 72–79.
4. Крупа Л. В. Спеціальний правовий режим і проект Цивільного кодексу України. Вісник університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 6. С. 264–267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs.1999.6.71.
5. Атаманова Ю. Є . Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: монографія. Харків: ФІНН, 2008. 424 c.
6. Про іноземні інвестиції: лист Держ. подат. адміністрації України від 10.04.1997 № 22-0417/10-2799. URL: http://ua-info.biz/legal/baseei/ua-tmtfoe.htm.
7. Бойчик І. М. Ринкова інфраструктура: сутність та характеристика. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 34–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre.2013.3.9.
8. Офіційний сайт AgTech Ukraine. URL: https://agtech.com.ua/pidsumkyvseukrainskogo-hachatony-agrarnih-innovaciyi-2017.
9. Усатий В. О. Господарсько-правове забезпечення державної промислової політики України: монографія. Харків: Юрайт, 2016. 176 с.
10. Кулішов В. В. Кластер – основа інноваційного розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 3–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek.2013.2. 2.
11. Фадєєв А. В. Аутсорсінг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2014. № 29. С. 233–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2014_29_38.

Code DOI

17.06.2017