ПРАВОВІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

120-131

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті досліджуються правові засоби та механізми формування інвестиційного потенціалу України як фактору реалізації економічної політики держави. Аналізуються проблеми його сучасного законодавчого забезпечення. Досліджується характерна риса державної економічної політики, яка полягає в тому, що вона оформлюється у вигляді законів і цільових програм, розрахованих на довгострокову перспективу. Доведено, що об’єднання розрізнених фінансово-інвестиційних ресурсів і спрямування їх в інвестиційні програми, а також ефективне використання наявних
фінансових інструментів вимагає управління інвестиційним потенціалом. Стверджується, що особливістю формування сучасної системи правового регулювання щодо відтворення інвестиційного потенціалу країни полягає у доповненні загальних принципів господарсько-правового забезпечення інвестиційної діяльності в країні в цілому та взаємозв’язку з економічними інтересами країни.

Keywords

Інвестиційний потенціал, інвестиційна політика держави, система господарювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 120-131

Bibliography

1. Собуцький С. Інвестиційний потенціал України. Вісник. Офіційно про податки. 2016. № 22 (880). URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9900.
2. Інвестування і приватизація підприємств фармацевтичної промисловості / О. Д. Рябченко, С. В. Панченко, Г. Г. Т арасенко та ін. Харків: Основа, 2006. 82 с.
3. Пашков В. М. Господарсько-правове забезпечення модернізації фармацевтичної промисловості України. Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 50-й річниці створення Дон. нац. ун-ту та 30-й річниці створення каф. госп. права Дон. нац. ун-ту (14–15 трав. 2015 р.). Вінниця, 2015. С. 40–43.
4. Галасюк В. Інвестиційний потенціал України: погляд у майбутнє. День. 2006. № 162. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/investiciyniy-potencialukrayini-poglyad-u-maybutnie.
5. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2013. 38 с.
6. Романенко Г. А. Источники формирования инвестиционного потенциала. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 382–389.
7. Смєсова В. Л. Відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук. Дніпропетровськ, 2009. 18 с.
8. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія. Харків: Юрайт, 2012. 456 с.
9. Врублевська К. М. Місце інноваційного інвестування в господарському праві України. Економічна теорія та право. 2017. № 1 (28). С. 119–131.
10. Смесова В. Сутність та класифікація джерел національного інвестиційного потенціалу. Вісник ТНЕУ. 2007. № 2. C. 57–63.
11. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: колективна монографія / за наук. ред. Д. В. Задихайла. Харків: Юрайт, 2013. С. 174–175.

Code DOI

17.06.2017