РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ФУНДАМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

85-95

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

34:346.7:620.91

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проаналізовано поняття енергетичної безпеки країни, її складових та місце відновлюваної енергетики в забезпеченні екологічності виробництва в умовах сталого розвитку. Автор акцентує увагу на необхідності удосконалення правового регулювання у цій сфері та пропонує конкретні зміни до існуючого законодавства.

Keywords

Енергетична безпека, відновлювана енергетика, відновлювані джерела енергії, державне регулювання відновлюваної енергетики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 85-95

Bibliography

1. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі. URL: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-1.
2. Білоцький С. Д. Міжнародно-правові засади співвідношення енергетичної безпеки та альтернативної енергетики в праві ЄС. European and Comparative Law Journal. 2016. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/2792.
3. Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=COM:2010:0639:FIN:EN:PD.
4. Енергетична безпека України: погляд крізь призму здобутків та викликів. URL: http://old.razumkov.org.ua/ukr/upload/rejtyng_visnyk.pdf.
5. Act on granting priority to renewable energy sources (Renewable Energy Sources Act, EEG). URL: https://gisee.ru/upload/iblock/68a/68ad2b5b09156e2b9152987717459463.pdf.
6. Моррис К., Пент М. Немецкий энергетический поворот – аргументы за возобновляемое энергетическое будущее. URL: https://book.energytransition.org/ru.
7. Гулій В. М., Михайлов В. А. Наукові засади стратегії розвитку паливноенергетичного комплексу України. Стратегічні пріоритети. 2012. № 4 (25). С. 137–142.
8. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч. / за ред.: В. М. Гейця, А. А Мазаракі. Київський нац. торг.-екон. ун-т. 2008. Ч. 1. 389 с.
9. Биркович Т . І. Регулювання розвитку енергетики України: інноваційні технології, механізми, стратегії та інструменти реалізації державної політики: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 615 с.

Code DOI

07.06.2017