СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

08.09.2017

Issues number

2017 - № 3 (30)

Page

34-44

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.658

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглядається процес розвитку робітничих кадрів, як одного із головних етапів забезпеченості робітничими кадрами для задоволення роботодавців у робітниках відповідної професії та кваліфікації. Було визначено основні пріоритети в управлінні розвитком робітників вітчизняних підприємств промислового сектору; проаналізовано та узагальнено світовий досвід управління розвитком робітників для того, щоб перенести основні тенденції в управлінні розвитком вітчизняних підприємств, тому що рівень розвитку робітничих кадрів є значним фактором впливу на
загальну конкурентоспроможність підприємств у світі.

Keywords

Розвиток, робітничі кадри, кадрова політика, підвищення кваліфікації, підготовка, перепідготовка, професійне навчання, безперервна освіта.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 34-44

Bibliography

1. Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія. Донецьк, 2008. 348 с.
2. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2002. 351 с.
3. Ворначев А. О., Кравець Ю. І. Професійне навчання кваліфікованих робітників у країнах Європейського союзу. Київ: Педагогічна думка, 2012. 145 с.
4. Бойко А. Н. Профессиональное обучение персонала – основной фактор стимулирования мирового инновационного развития. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2012. № 1. С. 80–84.
5. Про професійний розвиток працівників: Закон Україн від 05.07.2012 № 5067-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.
6. Swanson, Richard Holton Elwood III Foundations of human resource development. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2008. 440 p.

Code DOI

03.06.2017