МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗНАВЦІВ (огляд результатів наукової дискусії в редакції збірника наукових праць «Економічна теорія та право»)

Автор