ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор

, старший викладач кафедри, Харків, Маршала Бажанова, 13
, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

103-111

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5:620.9(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проводиться аналіз і порівняння загальних теоретичних правових положень, а також проблемних питань державно-приватного партнерства, законодавча основа для нього в Україні, приватні інвестиції, цільове використання такого партнерства в паливно-енергетичному комплексі країни та аналіз міжнародної практики державно-приватного партнерства.

Keywords

державно-приватне партнерство, паливно-енергетичний комплекс, енергетична структура України, суб’єкти господарювання, інвестиції, ринкова економіка.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

103-111

Bibliography

1. Овсянникова Я. О. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства / Я. О. Овсянникова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – № 123. – С. 62-65.
2. Про державно-приватне партнерство [Електронний ресурс] : Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 р. : офіц. Інтернет-представництво. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
3. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від18.09.1991 р. №1560-XII : офіц. Інтернет-представництво. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
4. Програма діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : від 11.12.2014 р. №26-VIII : офіц. Інтернет-представництво. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/26-19#n7.
5. Private Participation in Infrastructure Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ppi.worldbank.org/.
6. Джумагельдиева Г. Д. Энергетическое планирование как основа государственной энергетической политики // Законодательство. – 2010. – № 3. – C. 30–35.

Code DOI

CC BY  Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons – Attribution 4.0 International   (CC BY 4.0)

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

16.03.2017