КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

122-133

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22:342.518(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглядається особливість Кабінету Міністрів України (КМУ) як вищого органу виконавчої влади та як суб’єкт організаційно-господарських повноважень в інноваційній сфері. Приділяється увага питанню організаційно-господарській компетенції КМУ в інноваційній сфері та засобів впливу КМУ на інновацій-
ну діяльність.

Keywords

інноваційна діяльність, інноваційна політика держави, Кабінет Міністрів України, інноваційний розвиток, організаційно-господарські повноваження.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

122-133

Bibliography

1. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.2002 р. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
2. Атаманова Ю . Є . Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері : автореф. … д-ра юрид. наук : 12.00.04/ Ю. Є . Атаманова. – Харків, 2009.
3. Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : монографія / І. Г. Яненкова. – Миколаїв :Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с.
4. Матвєєва А. В. Моделювання спеціальних режимів інноваційної діяльності у проекті Інноваційного кодексу / А. В. Матвєєва // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері. – Харків :ФІНН, 2011. – С. 81–84
5. Алейникова О. В. Економічна політика інноваційного розвитку держави у ринкових умовах : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. В. Алейникова. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 20.
6. Задихайло Д. Д. Функції Уряду України в економічній сфері: модернізація конституційно-правового забезпечення / Д. Д. Задихайло. – Харків : Юрайт,2013. – 112 с.
7. Задихайло Д. В. Інноваційна політика держави і господарьско-правові засоби її реалізації / Д. В. Задихайло // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф.,27–28 жовтня 2006 р. / упоряд. О. В. Петришин, М. О. Кизим. – Харків : ВД
«ІНЖЕК», 2007. – С. – 120–133.
8. Денисов А. І. Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки держави : монографія / А. І. Денисов. – Харків : Юрайт, 2017. – 204 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.03.2017