РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ЗАВДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, здобувач, Пушкінська, 77, Харків

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

180 - 192

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.22

ISSN print

2411-5584

Abstract

Статтю присвячено дослідженню господарсько-правового механізму забезпечення функціонування державної регіональної політики в Україні. Проаналізовано існуючу нормативно-правову базу на наявність у ній необхідного та достатнього понятійного апарату, а також переліку господарсько-правових засобів ефективної реалізації державної регіональної політики. Визначено основні дефекти законодавчої бази, що регулює державну регіональну політику.

Keywords

господарсько-правове забезпечення регіональної політики, правовий механізм реалізації державної регіональної політики, господарсько-правові засоби державного регулювання, регіон, програма регіонального розвитку

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

180-192

Bibliography

1. Маєв А. Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення / А. Маєв // Держ. управління та місц. самоврядування. – 2015. –№ 2 (25). – С. 168–179.
2. Балабаєва З. В. Регіональна політика та сталий розвиток / З. В. Балабаєва //Регіональне управління та реалізація державної політики сталого розвитку : матеріали наук.‑практ. семінару (3 груд. 2015 р.) ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Одеса : Друк. дім, 2015. – С. 75–79.
3. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156‑VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/156–19.
4. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96‑вр.
5. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. – Харків : Юрайт, 2012. – 456 с.
6. Нехайчук Д. В. Взаємодія механізмів фінансового забезпечення держави та регіонів : монографія / Д. В. Нехайчук. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2014. – 431 с.
7. Ї жа М. М. Система регіонального управління: світовий досвід і Україна : монографія / М. М. Ї жа. – О. : Друк. дім, 2011. – 368 с.
8. Калиновський Б. В. Державна регіональна політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Б. В. Калиновський // 20‑річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.‑практ. конф. (22 черв. 2016 р.). – Київ : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2016. – С. 90–95.
9. Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України від 30.04.2014 № 197. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/197–2014‑п.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

24.02.2017