ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ ЕНЕРГЕТИКУ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

113 - 121

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

34:346.7:620.91

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проведено аналіз основних форм фінансування та інвестування відновлювальної енергетики. Особлива увага приділяється засобам державної фінансової підтримки, формам спільного інвестування, венчурного інвестування, а також сутності та особливостям створення енергетичних кооперативів.

Keywords

відновлювальна енергетика, альтернативні джерела енергії, державна підтримка, венчурне інвестування, енергетичний кооператив.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

113-121

Bibliography

1. Кордейро Х. Л. Енергетична сингулярність: від обмеженості до достатку /Х. Л. Кордейро [Електронний ресурс] // Форсайт. – 2013. – №1. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskaya-singulyarnost-ot-ogranichennosti-kizobiliyu
2. Врублевська К. М. Основні правові форми інвестування інноваційного продукту/ К. М. Врублевська //Економічна теорія і право. – 2016. – № 3 (26). – С. 188–201.
3. Святненко А. Отримати свою частину «зеленого» пирога [Електронний ресурс] /А. Святненко // Дзеркало тижня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/otrimati_svoyu _chastinu_zelenogo_piroga.html.
4. Ягнич С. Европа идет на «зеленый»: что такое green bonds и когда их ждать в Украине [Електронний ресурс] / С. Ягнич. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/opinions/1390821-evropa-idet-na-zelenyj-chto-takoe-green-bonds-i-kogda-ih-zhdatv-ukraine.
5. Андрейченко А. В. Венчурне фінансування як один із основних чинників екологізації виробництва в регіоні / А. В. Андрейченко // Вісн. соц.-екон. досліджень. – 2010. – № 38. – С. 15–21.
6. Янченко З. Б. Сучасні особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні [Електронний ресурс] / З. Б. Янченко // Ефективна економіка. – 2010. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=361.
7. Концепція Закону «Про споживчі енергетичні кооперативи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energycooperative.org.ua/2017/02/09/запрошуємо до-обговорення-концепції/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.02.2017