ЩОДО АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.04.2017

Issues number

2017 - № 2 (29)

Page

14-24

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:364.3:61(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена аналізу альтернативних моделей обов’язкового медичного страхування. Обґрунтовано передчасність підключення до нього приватних страхових компаній України, а також впровадження додаткового податку для працівників і роботодавців. Пропонується оптимальна національна модель, заснована на бюджетному фінансуванні страховика.

Keywords

обов’язкове медичне страхування, страхові компанії, переваги, альтернативні витрати, ризики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 14-24

Bibliography

1. Гончарук С. М. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні / С. М. Гончарук, С. В. Приймак, Л. Я. Даниляк // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – C. 190–194.
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] : Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=17c32de2-23e5-4dab-817e-dd0a8002a163&title=RivenTinovoiEkonomikiZnizivsiaDo38-VidVvp.
3. На парламентских слушаниях в Госдуме обсудили проблемы и перспективы обязательного медицинского страхования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.duma.gov.ru/news/273/1446712/#photo1.
4. Тулай О. І. Проблеми та перспективи державного фінансування системи охорони здоров’я / О. І. Тулай // Фінанси України. – 2016. – № 4 – С. 84–89.
5. Філонова І. Б. Нові підходи до фінансування вітчизняної сфери охорони здоров’я / І. Б. Філонова // Економіка України. – 2015. – № 3. – С. 67–75.
6. These countries are facing the greatest skills shortages [Електронний ресурс] / World Economic Forum. – Режим доступу: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-facing-greatest-skills-shortages?utm_content=buffer450a3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.02.2017