МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

119-131

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543:330.341.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто актуальні проблеми кодифікації інвестиційного та інноваційного законодавства, можливість самостійного розвитку та законодавчої інституціоналізації інноваційного інвестування. З метою вирішення проблем у цій сфері пропонується ідея прийняття Закону України «Про інноваційне інвестування в Україні».

Keywords

Інноваційне право, інвестиційне право, інноваційне інвестування, інвестиційне законодавство, систематизація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 119-131

Bibliography

1. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Прав. єдність, 2009. – 616 с.
2. Кудрявцева В. В. Методологічні питання кодифікації інвестиційного законодавства України / В. В. Кудрявцева // Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Харків : Юрайт, 2013. – 536 с.
3. Інвестиційне право : підручник / Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шумило, О. П. Сущ та ін. ; за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя. – Харків : Право, 2015. – 512 с.
4. Задихайло Д. В. Інноваційна політика в контексті функцій держави та розвитку законодавства / Д. В. Задихайло // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 12. – С. 91–101.
5. Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи / Д. Задихайло // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – № 4. – С. 177–185.
6. Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В. В. Кудрявцева. – Харків, 2010. – 20 с.
7. Атаманова Ю. Є. Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту Інноваційного кодексу України / Ю. Є. Атаманова // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2011. – № 2. – С. 123–131.
8. Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины : сб. нормат.-прав. актов с коммент. / Д. В. Задыхайло. – Харьков : Эспада, 2002. – 752 с.
9. Задихайло Д. В. Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / редкол.: С. М. Прилипко, Ю. Є. Атаманова, Д. В. Задихайло. – Харків : ФІНН, 2011. – 381 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

20.12.2016