ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ ПРЕДМЕТА РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

76-87

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

340.33011

ISSN print

2411-5584

Abstract

Медичне право виокремлюється в особливу галузь права внаслідок необхідності ефективного регулювання відносин, що складаються з приводу привласнення життя як фундаментального природного блага. Життя (та його складова – здоров’я) відносять до мериторних благ, використання яких потребує правового регулювання. Об’єктом медичного права стає медична послуга як трансакція, завдяки якій відбувається розподіл повноважень між суб’єктами. Медичне право – це система суспільних відносин, що виникає у зв’язку з формуванням, передачею, відтворенням, охороною прав людини на нормальне (здорове) життя.

Keywords

Медичне право, мериторні блага, медична послуга, біомедична модель життя.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 76-87

Bibliography

1. Стеценко С. Г. Медичне право України: міфи та реалії [Електронний ресурс] / С. Г. Стеценко. – Режим доступу: http://te.zavantag.com/docs/176/index-40812.html.
2. Сенюта І. Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я : монографія / І. Я. Сенюта. – Львів : Астролябія, 2007. – 224 с.
3. Вороненко Ю. В. Історія виникнення, становлення та розвитку правового регулювання медичної діяльності на теренах України / Ю. В. Вороненко, Я. Ф. Радиш // Укр. мед. часопис. – 2007. – № 1. – С. 45–49.
4. Сізінцова Ю. Ю. Значення права у діяльності організаторів охорони здоров’я / Ю. Ю. Сізінцова // Економіка і право охорони здоров’я. – 2015. – № 2(2). – С. 55–58.
5. Клименко О. В. Медичне правознавство / О. В. Клименко // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 113–114.
6. Стеценко С. Г. Медичне право в системі соціального регулювання медичної діяльності [Електронний ресурс] / С. Г. Стеценко. – Режим доступу: http://uristinfo.net/2011‑01‑16‑19‑18‑47/121-sg-stetsenko-medichne-pravo-ukrayini/3181-glava-2-medichne-pravo-v-sistemi-sotsialnogo-reguljuvannja-medichnoyi-d.
7. Вороненко Ю. В. Медицинское право в системе права Украины: состояние и перспективы развития / Ю. В. Вороненко, Я. Ф. Радыш // Укр. мед. журн. – 2006. – № 5. – С. 5–10.
8. Радиш Я. Ф. Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання медичної діяльності в Україні (категорійно-понятійний апарат медичного права) [Електронний ресурс] / Я. Ф. Радиш. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007‑1‑1/doc/1/03.pdf.
9. Стеценко С. Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : монографія / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, Я. М. Шатковський ; за заг. ред. С. Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 208 с.
10. Понятие, предмет и методы медицинского права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:vmede.org/sait/?id=Sudebmaya_m_sergeev_2008&menu=Sudebmaya_m_sergeev_2008&page=51.
11. Гладун З. Медицинское право – комплексная отрасль права Украины / З. Гладун // Право Украины. – 2007. – № 4. – С. 100–105.
12. Калита В. Медицина и право имеют шагать рядом / В. Калита // Укр. мед. газ. – 2007. – № 10. – С. 6.
13. Пашков В. Сутність медичних послуг у системі господарського законодавства / В. Пашков // Медичне право. – 2013. – № 2(12). – С. 88–101.
14. Каминская Т. М. Р ынок медицинских услуг: опыт теоретико-институционального анализа : монография / Т. М. Каминская. – Харьков : ИПП «Контраст», 2006. – 296 с.
15. Калабрези Г. Будущее права и экономики. Очерки о реформе и размышления : пер. с англ. / Гвидо Калабрези – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. – 304 с.
16. Маршал А. Принципы политической экономии : пер. с англ. / А. Маршал. – М. : Прогресс, 1983. – Т. 1. – 415 с.
17. Булеца С. Право фізичної особи на життя та здоров’я (порівняльно-правовий аспект) : монографія / С. Булеца. Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2006. – 171 c.
18. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
19. Камінська Т. М. Про економічну сутність медичної послуги / Т. М. Камінська // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 50–55.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.12.2016