НАУКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Київ, Кіото, 19

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

27.01.2017

Issues number

2017 - № 1 (28)

Page

14-31

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розкрито стан розвитку сучасної науки у світі та охарактеризовано основні його тенденції. Проаналізовано рейтинги інноваційної активності України у світових експертних виданнях, що відображають вплив наукової політики на забезпечення інноваційного розвитку економіки. Здійснено оцінку стану розвитку наукової сфери України та розроблено пропозиції щодо підвищення її результативності.

Keywords

Наука, економічний розвиток, інноваційний індекс, глобальні інновації.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 14-31

Bibliography

1. Prem E. Open Digital Science (SMART 2014/0007) Final Study Report. Vienna, 2016 [Електронний ресурс] / E. Prem, F. S. Sanz, M. Lindorfer, D. Lampert, J. Irran. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-digitalscience-final study-report.
2. Van der Veen G. (2012) Evaluation of Tekes. Final Report / G. Van der Veen, E. Arnold, P. Boekholt, J. Deuten, A. Horvath, P. Stern, J. Stroyan. – Helsinki: Publications of the Ministry of Employment and Economy. Reports 22/2012.
3. Комісаренко С. В. Нотатки з етики в науці, або чи можуть відкриття бути запланованими і як здобутки другої наукової революції допоможуть вижити українській науці / С. В. Комісаренко, С. І. Романюк // Вісник НАН України. – 2015. – № 4. – С. 13–23.
4. Стріха М. Наука – це не засіб задоволення чиєїсь цікавості, а гарантія безпеки держави // Укр. тиждень. – 2015. – № 5.
5. UNESCO Science Report Towards 2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf.
6. UNESCO Science Report 2010. The Current Status of Science around the World [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883E.pdf
7. European Innovation Scoreboard 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17822.
8. Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report#
9. Bloomberg Innovation Index 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
10. Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо [Електронний ресурс] : Національна доповідь [Е. М. Лібанова, О. М. Балакірєва, А. В. Єрмолаєв та ін.]. – К., 2013. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/Post %202015 %20Ukraine %20ukr.pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

12.12.2016