ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНОЇ ЕКОНОМІКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77
, кандидат юридичних наук, доцент, Ірпінь, вул. Університетська, 31,

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

57-66

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

33:614:347.44 (477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Проаналізовані правові можливості розвитку договірної економіки і впровадження державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я. Розкриваються потенційні можливості держави, закладів охорони здоров’я та приватних партнерів у розвитку галузі з її орієнтацією на соціальний ефект. Висловлено пропозицію щодо необхідності залучення у статусі приватних партнерів – роботодавців, а гаранта конституційних прав громадян та контролюючого суб’єкта – державу. У статті подані пропозиції щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про державно-приватне партнерство».

Keywords

Державно-приватне партнерство, договірна економіка, охорона здоров’я, роботодавці, заклади охорони здоров’я.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 57-66

Bibliography

1. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
2. Healthcare: Public Private Partnerships [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_PPP_28.11.13.pdf.
3. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Селіванова І. А. Державно-приватне партнерство та інші способи укладання договорів щодо використання державного майна / І. А. Селіванова // Публічне право. – 2014. – № 1 (13). – С. 201–208.
5. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII// Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.
6. Сімсон О. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері / О. Сімсон // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 4 (67). – С. 222-230.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.10.2016