ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОКРАТІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

87-96

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

310.16

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті авторка розглядає окремі економічні аспекти демократії. Досліджується вплив таких явищ, як олігархія, корупція, вільна конкуренція, економічний розвиток, соціальна нерівність, на утворення і збереження підзвітної демократії. Наведено умови, за яких перехід до демократичного режиму стає можливим. Крізь призму цих умов розглядається ситуація в Україні.

Keywords

Економіка, демократія, олігархія, корупція, економічне зростання, соціальна нерівність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 87-96

Bibliography

1. Хелд Д. Модели демократии / Д. Хелд ; пер. с англ. М. Рудакова. – 3-е изд. – М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 544 с.
2. Демократизация : учеб. пособие / сост. и науч. ред. К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред. М. Г. Миронюка. – М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2015. – 708 с.
3. Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Дж. Кин ; пер. с англ. М. А. Абрамова. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
4. Урбинати Н. Искаженная демократия. Мнение, истина, народ / Н. Урбинати. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. – 448 с.
5. Стаут Дж. Демократия и традиция / Дж. Стаут ; пер. с англ. А. Георгиева, М. Рудакова. – М. : Прогресс-Традиция : Изд. дом «Территория будущего», 2009. – 464 с.
6. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Ц віка / упоряд.: О. В. Петришин, С. В. Шевчук, Д. О. Вовк та ін. ; відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 272 с.
7. Речицький В. В. Конституційне АБВ / В. В. Речицький. – Х. : Права людини, 2016. – 408 с.
8. Норт Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Д. Норт, Д. Уоллис, Б. Вайнгаст ; пер. с англ. Д. Узланера, М. Марковой, Д. Раскова, А. Расковой. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. – 480 с.
9. Фукуяма Ф. Государственный порядок / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. В. Л. Гончаров. – М. : АСТ, 2015. – 668 с.
10. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / Ф. Закария ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Ладомир, 2004. – 383 с.
11. Либанова Э. Украина: глубина неравенства [Електронний ресурс] / Э. Либанова // Зеркало недели. – 2016. – № 35. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-glubina-neravenstva-_.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.10.2016