ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

181-190

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:352.07-047.22

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена висвітленню ключової ролі застосування державно-приватного партнерства в авіаційній галузі, зокрема в діяльності аеропортів України. Розглянуто механізми державно-приватного співробітництва у сфері авіаційних перевезень та в авіаційній інфраструктурі, напрями розвитку вітчизняних авіаперевезень, процеси лібералізації повітряного простору.

Keywords

Державно-приватне партнерство, інвестиційні ресурси, міжнародний аеропорт «Харків», хаб, інфраструктура авіаційного транспорту.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 181-190

Bibliography

1. Zadykhaylo D. V. The legal basis for the formation and implementation of economic policy. The manuscript. – Kharkiv, 2013. – Р. 37.
2. European PPP Expertise Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.eib.org/epec/.
3. Schlitt R. Public-private partnerships for public infrastructure projects? – Objectives and experiences in Germany and Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/.
4. Бондар Н. М. Світовий досвід державно-приватного партнерства у транспортній галузі [Електронний ресурс] / Н. М. Бондар // Ефект. економіка. – 2010. – № 6. –Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
5. Артамонов А. Г. Мировая практика использования концессий и других форм государственно-частного партнерства для развития аэропортной инфраструктуры / А. Г. Артамонов // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2006. – № 1–2. – Режим доступу: http://dpr.ru/journal/journal_27_11.htm.
6. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право : підручник / В. Ф. Опришко. – Вид. друге, переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2003. – 311 с.
7. Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу : наказ М-ва інфраструктури України від 30.11.2012 № 735 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 4. – Ст. 1368.
8. Полянська Н. О. Потенціал аеропорту: економічний аспект стратегічного рішення / Н. О. Полянська // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2008. – Вип. 17. – С. 53–62.
9. De Palma A. Towards a Principal-Agent Based Typology of Risks in Public-Private Partnerships. IMF Working Paper WP/09/177, International Monetary Fund [Електронний ресурс] / A. De Palma, L. Leruth, G. Prunier. – Режим доступу: http://ideas.repec.org.
10. Ареф’єва О. В. Сучасний стан та ключові загрози для розвитку підприємств авіаційної галузі в Україні / О. В. Ареф’єва, А. М. Штангрет // Формулювання ринк. відносин. – 2010. – № 1. – С. 163–166.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.10.2016