ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор

, аспірантка, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

215-226

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2:330.33

ISSN print

2411-5584

Abstract

Окреслено проблемні питання правової регламентації діяльності господарських організацій великого бізнесу. Констатовано, що відсутність ефективних концепцій упорядкування діяльності організацій великого бізнесу створює перешкоди розвитку господарсько-правового регулювання даних економічних відносин. Встановлено основні негативні та потенційно прогресивні економічні властивості великого бізнесу. Обґрунтовано необхідність детальної законодавчої урегульованості усіх аспектів діяльності відповідних представників макроекономічної влади.

Keywords

Господарська організація, холдинг, економічна влада, економічна концентрація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 215-226

Bibliography

1. Ковальов Є . В. Вплив малого, середнього та великого бізнесу на конкурентоспроможність економіки [Електронний ресурс] / Є. В. Ковальов. – С. 88–93. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/vcpi/TPtEV/2009_6/6_2009/15_Kovalev.pdf.
2. Петрина М. Базові моделі створення інноваційної моделі розвитку економіки України / М. Петрина // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 39.
3. Шовкун І. Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України / І. Шовкун // Економіка України. – 2006. – № 10. – С. 52.
4. Кіндзерський Ю . Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 22.
5. Фролова Н. Л. Антитрестовская политика и нововведения (Опыт США) / Н. Л. Фролова // США – Канада. Экономика – Политика – Культура. – 2001. – № 8. – С. 32.
6. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія / Д. В. Задихайло. – Харків : Юрайт, 2012. – 456 с.
7. Стадник К. О. Сучасний стан концентрації суб’єктів господарювання в економіці України / К. О. Стадник // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція / редкол.: А. Ф. Крижановський, Ю. О Гурджі, О. К. Вишняков та ін. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1, т. 2. – С. 96–99.
8. Шуліка Д. О. Щодо концентрації суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Д. О. Шуліка // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012 : материалы междунар. науч.-практ. конф. (18–27 декабря 2012 г.). Вып. 4. Т. 1. – Одесса : КУПРИЕНКО. – 116 с. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer29/281.pdf.
9. Задихайло Д. В. Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин / Д. В. Задихайло // Вісник Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. пр. / Нац. Акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2013. – № 4 (75). – С.163–171.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.10.2016