ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ «LENIENCY» В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

169-180

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.546

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена розгляду проблеми застосування відповідальності та впровадження програми звільнення від відповідальності («leniency») в українське законодавство за антиконкурентні узгоджені дії. Поряд із проблемою повного звільнення від відповідальності актуальною є можливість запровадження в українське законодавство механізму часткового звільнення від відповідальності для стимулювання розкриття антиконкурентних узгоджених дій та застосування ефективних покарань до правопорушників.

Keywords

Антиконкурентні узгоджені дії, картельні змови, пом’якшення відповідальності, звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, «leniency».

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 169-180

Bibliography

1. Іваницька Н. Мирові угоди з Антимонопольним комітетом: перспективи України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / Н. Іваницька, М. Ларіонов // Юрид. газ. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/antimonopolne-konkurentne-pravo/mirovi-ugodi-z-antimonopolnim-komitetomperspektivi-ukrayini-v-konteksti-svitovogo-dosvidu.html.
2. Мальський О. Як боротися з картелями? Міжнародний досвід та українські перспективи [Електронний ресурс] / О. Мальський, О. Бойчук // Дзеркало тижня. – 2008. – 19–26 верес. (№ 35). – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/LAW/yak_borotisya_z_kartelyami__mizhnarodniy_dosvid_ta_ukrayinski_perspektivi.html (дата звернення: 26.08.2015). – Заголовок з екрана.
3. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січ. 2001 р. № 2210-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
4. Проект програми ЄС «Тасіс» «Гармонізація системи конкуренції та державних закупівель до стандартів ЄС». Рекомендації стосовно поліпшення реалізації правил конкуренції (Діяльність 1.11.2). Звіт «Концепція пом’якшення відповідальності, що застосовується Європейською Комісією» / підготовлено експертом проекту Маркусом Хенделіном – European Union, Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, вересень 2009 року [Електронний ресурс]: Офіційний веб-сайт АМКУ.
5. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) / О. Бакалінська // Право України. – 2010. – № 2. – C. 190–197 [Електронний ресурс] // Юрид. газ. online. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/pruk/2010_2/24.pdf.
6. Бакалінська О. О. Особливості впровадження «програми пом’якшення відповідальності» у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльний аналіз // Конкуренція. Вісн. Антимонопол. к-ту України. – 2008. – № 3(30). – С. 18–24.
7. Сарган І. М. Здійснення контролю за узгодженими діями в конкурентному законодавстві Європейського Союзу та України // Часоп. акад. адвокатури України. – № 13 (4’2011). – С. 1–7.
8. Порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 червня 2013 № 399-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1553/21865 // Офіц. вісн. України. – 2012. – 5 жовт. (№ 73). – С. 206, ст. 2968.
9. Кулеха І. Українські національні новини, інформаційне агентство Бізнесменам готовим «здати» партнерів в картельній змові доведеться торгуватись із АМКУ 5 жовтня 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/952808-biznesmenam-gotovim-zdati-partneriv-v-kartelniy-zmovidovedetsya-torguvatis-iz-amku--yurist.
10. Що таке картелі і як з ними боротися? [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт АМКУ. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/120497; jsessionid=A8407C4644262CE9DBC085AD306C99E3.app1.
11. Стрельцова М. Українські національні новини, інформаційне агенство Єврокомісія оштрафувала на 3 млрд за картельну змову найбільші компанії-виробників вантажівок 19 липня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1588086-yevrokomisiya-oshtrafuvala-na-3-mlrd-zakartelnu-zmovu-naybilshi-kompaniyi-virobnikiv-vantazhivok.
12. Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції” щодо пом’якшення відповідальності» [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт АМКУ. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/printable_article/99505; jsessionid=47335F9C707F559CF9067D6E21B5C97C.vapp23:1.
13. Звіт «Концепція пом’якшення відповідальності, що застосовується Європейською Комісією»: Рекомендації стосовно поліпшення реалізації Правил конкуренції (діяльність 1.11.2) / підготовлено експертом проекту Маркусом Хенделіном. – Проект програми ЄС «ТАСІС» «Гармонізація системи конкуренції та державних закупівель до стандартів ЄС» – вересень 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=206730&cat_id=206717.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

06.10.2016