ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

118-128

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:334.7+347.72

ISSN print

2411-5584

Abstract

Статтю присвячено визначенню сучасних завдань щодо гармонізації та адаптації вітчизняного законодавства до корпоративного законодавства ЄС. Проведено аналіз правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративних правовідносин в Європейському Союзі. Зокрема, досліджено генезис та основні тенденції правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративних правовідносин. Визначено можливі шляхи більш ефективної імплементації норм корпоративного законодавства ЄС у вітчизняне законодавство у світлі виконання зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію України з ЄС.

Keywords

Корпоративне законодавство ЄС, корпоративні правовідносини, правова регламентація адаптації, гармонізація законодавства.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 118-128

Bibliography

1. Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України : монографія / Д. В. Задихайло, Г. П. Клімова, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Д. В. Задихайла. – X. : Право, 2014. – 464 с.
2. Погрібний Д. І. Особливості правового забезпечення діяльності транснаціональних корпорацій / Д. І. Погрібний // Право та інновації : наук.-практ. журн. – Х., 2015. – № 1 (9). – С. 75–80.
3. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Є вропейськими співтовариствами та їх державами-членами [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012.
4. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1629-15.
5. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Eлектронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2.
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
7. Вербальна нота (щодо часткового застосування на тимчасовій основі положень Угоди про асоціацію) [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b50.
8. First Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community // OJ L 065. – 14.03.1968. – P. 8.
9. Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent // OJ L 026. – 31.01.1977. – P. 1.
10. Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State // OJ L 395. – 30.12.1989. – P. 36.
11. Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies // OJ L 295. – 20.10.1978. – P. 36.
12. Sixth Council Directive 82/891 /EEC of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies // OJ L 378. – 31.12.1982. – P. 47.
13. Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 December 1989 on singlemember private limited-liability companies // OJ L 395. – 30.12.1989. – P. 40.
14. Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies // OJ L 184. – 14.7.2007. – P. 17–24.
15. Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids // OJ L 142. – 30.04.2004. – P. 12.
16. Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonization of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC // OJ L 390. – 31.12.2004. – P. 38–57.
17. Commission Directive 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the harmonization of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market //OJ L 322M. – 2.12.2008. – P. 496–505.
18. Погрібний Д. І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації : монографія / Д. І. Погрібний. – Х., 2009. – 168 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.10.2016