СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ОБ’ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор