ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ У СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

67-76

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.123.6:34

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст правової економіки у широкому та вузькому розумінні. Охарактеризовано роль юридичного консалтингу як форми платної правової допомоги та суспільного регулятора економічної поведінки суб’єктів господарювання. Обґрунтовано загальні, інфраструктурні і вмінені функції юридичного консалтингу.

Keywords

Економіка, право, правова економіка, правова допомога, юридичний консалтинг, функції юридичного консалтингу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 67-76

Bibliography

1. Вовк І. А. Як право впливає на економічні відносини: аналіз стадії правового регулювання / І. А. Вовк // Економічна теорія та право. – 2015. – № 3. – С. 89–101.
2. Губін К. Г. Економіко-правові засади розвитку правової економіки в українській системі формування доходів / К. Г. Губін // Екон. теорія та право. – 2016. – № 1. – С. 67–75.
3. Гриценко О. А. Верховенство права в контексті економічної теорії / О. А. Гриценко // Екон. теорія та право. – 2015. – № 3. – С. 77–89.
4. Камінська Т. М. Економічні та правові засади функціонування лікарняних кас у медичному страхуванні / Т. М. Камінська // Екон. теорія та право. – 2014. –
№ 1. – С. 111–121.
5. Набатова О. О. Поведінковий підхід до економічного аналізу права / О. О. Набатова // Екон. теорія та право. – 2016. – № 2. – С. 67–79.
6. Нечипорук Л. В. Особливості формування страхового ринку в контексті створення правової економіки (на прикладі України і Грузії) / Л. В. Нечипорук, Л. Лордкіпанідзе // Екон. теорія та право. – 2016. – № 1. – С. 56–66.
7. Овсієнко О. В. Правова економіка: зміст та засади функціонування / О. В. Овсієнко // Екон. теорія та право. – 2015. – № 2. – С. 100–109.
8. Шевченко Л. С. Доступність вищої освіти в контексті імплементації Закону України «Про вищу освіту» / Л. С. Шевченко // Екон. теорія та право. – 2015. – № 4. – С. 88–97.
9. Економічна теорія : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, О. С. Марченко та ін. ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2016. – 268 с.
10. Круглий стіл «Досягнення та поразки України на шляху розбудови правової економіки» // Екон. теорія та право. – 2016. – № 2.
11. Карлова О. А. Проблеми функціонування регіонального ринку юридичних послуг в умовах міжнародної інтеграції [Електронний ресурс] / О. Карлова. – Режим доступу: http://mmgh.kname.edu.ua/images/Karlova/29086‑56061‑1-pb.pdf.
12. Хохуляк О. О. Ринок юридичних послуг в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. О. Хохуляк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/sre/2011_7/39.pdf.
13. Левковець О. М. Юридичні послуги у сфері інтелектуальної власності: економічна та соціальна ефективність / О. М. Левковець // Екон. теорія та право. – 2016. – № 3. – С. 67–79.
14. Шевченко Л. С. Юридичний маркетинг: від теорії до практики / Л. С. Шевченко // Екон. теорія та право. – 2016. – № 2. – С. 67–79.
15. Мартышин О. Классические типы правопонимания и «новые теории права» / О. Мартышин // Право України. – 2010. – № 4. – С. 92–99.
16. Грищук О. Принципи права: філософсько-правовий вимір / О. Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2015. – Вип. 61. – С. 16–23.
17. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 576 с.
18. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/.
19. Хмелевська Н. В. Розмежування понять «правова допомога» і «юридична допомога» як основа цілісної системи правової допомоги / Н. В. Хмелевська // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2012. – № 3. – С.143–148.
20. Удод М. В. Щодо поняття правова допомога [Електронний ресурс] / М. В. Удод, Ю. Г. Рябочиць. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/65/9796-shhodo-ponyattya-pravova-dopomoga.html.
21. Про безоплатну правову допомогу : Закон України № 3460-VI від 02.06.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.
22. Ісаєва В. В. Функції права: теоретично-правовий аналіз [Електронний ресурс] / В. В. Ісаєва. – Режим доступу : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/45.pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.10.2016