ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

25.11.2016

Issues number

2016 - № 4 (27)

Page

157-168

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті досліджуються питання господарсько-правового забезпечення реалізації інвестиційної політики держави, обґрунтування та розробки системи вихідних понять, пов’язаних із господарсько-правовим забезпеченням реалізації інвестиційної політики держави: інвестиційний ринок, інвестиційна політика держави, правова інвестиційна політика держави, законодавча інвестиційна політика держави, механізм формування правової інвестиційної політики держави, правовий інвестиційний порядок.

Keywords

Інвестиційна діяльність, правовий інвестиційний порядок, інвестиційна політика держави, правова інвестиційна політика.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 157-168

Bibliography

1. Шпак В. Міжнародна торгівля : практикум / В. Шпак, А. Кондорі Ромео. – К. : УВПК «Екс Об» : МАУП, 2004. – С. 384.
2. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 696 с.
3. Игонина Л. Л. Инвестиции : [учеб. пособие] / Л. Л. Игонина. – М. : Юристъ, 2002. – 480 с.
4. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. І. Кухар. – Х., 2008. – 21 с.
5. Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. В. Кудрявцева. – Х., 2010. – 20 с.
6. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності : монографія / А. С. Музиченко. – К. : Наук. світ, 2001. – 345 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

29.09.2016