КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ПОШУК СУЧАСНОГО СТАНДАРТУ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

150-159

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.5(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Постановка проблеми. Загальновідомою є акцентуація на конституційно-правових змінах, що мають забезпечити процес реформування суспільного життя в Україні після Революції Гідності. Це питання судової реформи, прозорості майнового стану державних посадовців, корекції форми державного правління з чітким розподілом компетенції між вищими органами державної влади, а також – децентралізації у сфері відносин центр – територіальні громади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конституційно-правові аспекти правового забезпечення функціонування економічної системи розглядались у монографічних роботах Л. Ю. Кузнецової, О. В. Скупінського та Д. В. Задихайла. Роль держави, зокрема і в регулюванні економічної діяльності, була висвітлена в роботах І. І. Дахової, В. В. Марченка, О. В. Совгирі.
Формулювання цілей. Стаття присвячена аналізу методології формування сучасного конституційно-правового стандарту, матриці конституційного забезпечення економічної основи життєдіяльності суспільства як інтегративного результату наукових підходів.
Виклад основного матеріалу. Економічна багатоманітність як принцип організації економічного життя в Україні має виявляти себе через забезпечення державою таких його складових:
– багатоманітності форм власності на економічні активи, що утворюють майнову основу господарювання, і яка включає в себе власність Українського народу, державну, комунальну, приватну, корпоративну, кооперативну та інші форми власності;
– багатоманітності організаційно-правових форм підприємництва;
– багатоманітності форм економічної діяльності: господарсько-виробничої як комерційної, так і некомерційної; інвестиційної; науково-технічної; трудової; споживчо-самозабезпечувальної та ін.;
– багатоманітності укладів та сегментів національної економіки, включаючи малий, середній, великий бізнес, транснаціональний, іноземний, державний, кооперативний тощо.
Важливим завданням Основного Закону є створення механізму для розподілу та балансування джерел економічної влади в економічній системі, а також унеможливлення трансформацій економічної влади у владу політичну та інформаційну.
Висновки. Необхідним є формування нового конституційно-правового стандарту врегулювання економічних відносин з урахуванням входження більшості країн до СОТ та інших міжнародних економічних організацій, що створюють глобальний економічний порядок. Завданням є розбудова нової моделі конституційно-правового забезпечення економічних відносин, по-перше, в їх системному та виокремлено інституційному форматі. Новий конституційно-правовий стандарт нормативного забезпечення економічних відносин є першочерговим етапом розбудови цілісної
міжгалузевої системи правового забезпечення функціонування сучасної національної інноваційної економіки.
Коротка анотація статті
Анотація. У статті зроблено спробу визначити низку правових позицій для розбудови нового стандарту конституційно-правового забезпечення функціонування економічних відносин у сучасних умовах. Економічні відносини як об’єкт такого регулювання розглядаються в системному форматі, що викликає необхідність ставити питання про їх системну інституціоналізацію у змісті конституційно-правового регулювання як такого. Увагу акцентовано також на необхідності суттєвого посилення функціональності таких правових засобів, як: функції, принципи, інтегративні властивості економічних процесів, а також питаннях економічної політики, економічної безпеки, економічної влади як найважливіших чинниках ефективності Основного Закону.

Keywords

Конституційно-правове регулювання, економічна система, конституційно-правова інституціоналізація, правові засоби конституційно-правового регулювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 150-159

Bibliography

ні

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.09.2016