ЕКОНОМІКА ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ФІСКАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Київ, Перемоги, 54/1

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

93-112

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330:336.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглянуто теоретичні підходи і практичні засади політики жорсткої економії, та, водночас, причини формування «економіки жорсткої економії». Проаналізовано альтернативні наукові погляди на політику жорсткої економії, такі як неокейнсіанство, неокласика і неолібералізм. Представлено порівняльний політико-економічний аналіз позитивного і негативного впливів політики скорочення державних дискреційних видатків на економіку. Обґрунтовано сутність фіскальної демократії, розкрито причини її відсутності в Україні та показані результати щодо фінансування науки (у порівнянні з Польщею). Надано пропозиції по використанню позитивного потенціалу «економіки жорсткої економії» як політики з оптимізації і раціоналізації витрат з урахуванням реальних потреб суспільства щодо інноваційного розвитку.

Keywords

Економіка жорсткої економії, державні витрати, політика жорсткої економії, відсутність фіскальної демократії, конкуренція між суспільними пріоритетами, спадаюче суспільство, інноваційний розвиток.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 93-112

Bibliography

1. Alesina A. F. Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending [Електронний ресурс] / Alberto F. Alesina, Silvia Ardagna // Working Paper 15438 / National Bureau of Economic Research. – 2009. – 37 p. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w15438.
2. Reinhart C. M. Growth in a Time of Debt [Електронний ресурс] / Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff // Working Paper 15639 / National Bureau of Economic Research. – January 2010. – 25 p. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w15639.
3. Steuerle E. Restoring Fiscal Democracy [Електронний ресурс] / Eugene Steuerle // The Milken Institute Review. 2016 First Quarter. – pp. 26–35. – Режим доступу: http://www.urban.org/sites/default/ files/alfresco/publication-pdfs/2000781-Restoring-Fiscal-Democracy.pdf.
4. Krugman P. How the Case for Austerity Has Crumbled? [Електронний ресурс] / Paul Krugman // The New York Review of Books. – Issue June 6. – Режим доступу: http://www.nybooks.com/articles/2013/ 06/06/how-case-austerity-has-crumbled/.
5. Blyth M. Austerity: the History of Dangerous Idea / Mark Blyth. – Oxford University Press, 2013. – 288 p.
6. Owsiak S. Fiscal Challenges in Poland [Presentation] [Електронний ресурс] / Stanislaw Owsiak. – 2010. – Режим доступу: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/ Events/ CONFERENCE %20-%20Public%20Financial%20Management%20(22102010)/Owsiak.pdf.
7. Штрик В. Государственное финансирование и снижение работоспособности в условиях демократического капитализма / Вольфганг Штрик, Даниэль Мэртенс // Политика в эпоху жесткой экономии / под ред. А. Шефара, В. Штрика ; пер. с англ. А. А. Алвертян, Н. С. Глазкова, А. Г. Кузянина и. В. Соболевой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2015. – С. 44–88.
8. Кауггин Дж. Зомби-экономика: Как мертвые идеи продолжают блуждать среди нас / Дж. Кауггин ; пер. с англ. А. Гусева ; под науч. ред. А. Смирнова ; Нац. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. – 272 с. – (Экономическая теория).
9. Fiscal Monitor. Active now, active together / International Monetary Fund. – Washington, DC : International Monetary Fund. – April 2016. – 111 p.
10. Public Financial Management in Times of Crisis: Fiscal Realities and Management Challenges in Greece and the EU [Eлектронний ресурс] : Conference Report / Coorganized by Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science FONDAFIP / Fiscal Conference, Friday, 22nd October 2010, LSE Shaw Library, London. – Режим доступу: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/
hellenicObservatory/Events/Conferences-&-Symposia/PFM_conference-22‑10‑2010/PFM%20Report.pdf.
11. Poland Government Debt to GDP 1995–2015 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tradingeconomics.com/poland/government-debt-to-gdp.
12. Ukraine Government Debt to GDP 1995–2015 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tradingeconomics.com/ukraine/government-debt-to-gdp.
13. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2015 рік [Електронний ресурс] // Уряд. кур’єр. – 2 берез. – Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/ articles/informaciya-ministerstva-finansivukrayini-08/.
14. Индекс инфляции (Украина) [Електронний ресурс] // Финансовый портал Минфин. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2014.
15. Klincewicz K. RIO Country Report 2015: Poland. Chapter: 3. Public and private funding of R&I and expenditure 2016 [Eлектронний ресурс] / Krzysztof Klincewicz, Katarzyna Szkuta. – 2016. – Режим доступу: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/rio-country-report-poland-2015.
16. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік [Електронний ресурс] / Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації МОНУ. – 199 с. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/2-3-ad-kmu-2015.pdf.
17. Research and development expenditure (% of GDP) [Eлектронний ресурс] / The World Bank. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV. GD.ZS?locations=UA; http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?contextual=aggregate&locations=PL; http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PL.
18. Trading Economics. Statistics of Ukraine and Poland [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tradingeconomics.com/ukraine/population; http://www.tradingeconomics.com/poland/ population; http://www.tradingeconomics.com/poland/gdp;http://www.tradingeconomics.com/ukraine/gdp.
19. Ukraine Population [Eлектронний ресурс] / Contrymeters. – Режим доступу: http://countrymeters.info/en/Ukraine.
20. Poland Population [Eлектронний ресурс] / Contrymeters. – Режим доступу: http://countrymeters.info/en/Poland.
21. Global R&D Funding Forecast [Eлектронний ресурс] / A Supplement to R&D Magazine, Winter 2016, Industrial Research Institute. – P. 5. – 36 p. – Режим доступу: https://www.iriweb.org/sites/default/ files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf.
22. World Economic Outlook, Too Slow for Too Long [Eлектронний ресурс] / World Economic and Financial Surveys / International Monetary Fund. – April 2016. – Режим доступу: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf. – 230 p.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.09.2016