КОНКУРЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ

Автор

, доктор экономических наук, профессор, Харьков, Пушкинская, 77

В рубрике

Экономический анализ права;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

113-123

Type of articles

Научная статья

Code UDK

334.758:005.332.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Раскрыто содержание конкурентного управления. Обоснованы необходимость и конечная цель конкурентного управления. Охарактеризованы особенности и основные этапы конкурентного управления юридической фирмой. Выявлена взаимосвязь конкурентного управления юридической фирмой и стратегического менеджмента.

Keywords

Юридическая фирма, конкурентное управление, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, стратегический менеджмент.

Рецензент

Внешний рецензент

Article in PDF

3 113-123

Bibliography

1. Ohliad rynku yurydychnykh posluh Ukrainy (2016). Retrieved from: http://www. kuluar.com.ua/2016/03/31/ohlyad-rynku-yurydychnyh-posluh-ukrajiny.
2. Butovchenko K. (2016). Forum zvernuv uvahu na 4 osnovni tendentsii rozvytku runku pravnychykh posluh. Zakon I biznes. 05.03.-11.03. Retrieved from: http://zib.com.ua/ua/122130 nazvano_4_osnovni_tendencii_rozvitku_rinku_yuridichnih_poslu.html.
3. Venhriniak Kh. Adaptatsiia robotu v chasu velykykh zmin (2014). Yurydychna hazeta. 07.08. Retrieved from: http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/adaptaciyaroboti- v-chasi-velikih-zmin.html.
4. Shevchenko L. S., Makukha S. M., Marchenko O. S. (2014). Yurydychna firma: poshuk modeli efektyvnoho menedzhmentu. Kharkiv: Pravo.
5. Shevchenko L. S., Makukha S. M., Marchenko O. S., Vovk I. A., Ovsiyenko O. V. (2013). Menedzhment yurydychnoi firmy: konspekt lektsii. Kharkiv: NU «Yurydychna akademiya Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Retrieved from:http://library.nulau.org.ua.
6. Shevchenko L. S. (2004). Konkurentnoe upravlenie. Kharkov: Espada.
7. Shevchenko L. S., Torkatyuk V. I., Kizim N. A., Shutenko A. L. (2008). Konkurentnaya diagnostika firmy: kontseptsiya, soderzhanie, metody. Kharkov: «INZHEK».
8. Zauter-Zaks S. (1993). Upravlenie predpriyatiem s orientatsiey na okruzhayushchuyu sredu. Problemy teorii i praktiki upravleniya. 1: 110-116.
9. Redchenko K. (2003). Novye aspekty upravlencheskogo kontrolya. Menedzhment segodnya. 4: 2-10.
10. Rais E., Traut D. (2014). Marketingovye voyny. SPb: Piter.
11. Pro zahyst ekonomichnoi konkurentsii (2001). Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 12. St.64. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
12. Elena Kibenko o yuridicheskom biznese v Kharkove dlya YURLIGI (2013). Retrieved from: http://www.kopartners.com.ua/pr/elena-kibenko-o-yuridicheskom-biznese-vharkove- dlya-yurligi.
13. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2013, № 27, st.282. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
14. Konkurentna protyvaha. Dyskusiya (2013). Ukrainskyi yuryst. 7-8. Retrieved from: http://www.ukrjurist.com/?article/362.
15. Venhriniak Kh. Etychni pytannia v yurydychnomu biznesi (2014). Yurydychna hazeta. 28.08. Retrieved from: http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/etichnipitannya-v-yurid

Code DOI

Эта запись также доступна на: Английский, Украинский

08.09.2016