ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.10.2016

Issues number

2016 - № 3 (26)

Page

176-187

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті доведено, що метою інвестиційної політики є забезпечення реалізації соціальних, економічних та науково-технічних програм розвитку економіки держави, а також захист і підтримка інвестиційної діяльності. Установлено, що, незважаючи на значну кількість нормативних актів, недосконалість законодавства сьогодні є однією з основних причин, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності. Обґрунтовано, що регулювання інвестиційних відносин відбувається за допомогою методів, притаманних господарському праву, що пов’язано з організаційно-майновим характером цих відносин, поєднанням у них публічних та приватних інтересів, а відтак – необхідністю комплексного регулювання цих відносин із застосуванням різних методів з метою забезпечення збалансованого врахування різних категорій публічних і приватних інтересів.

Keywords

Iнвестиційна політика, законодавче забезпечення, інвестиційна діяльність.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 176-187

Bibliography

1. Хопчан В. М. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 20–23.
2. Задыхайло Д. В. Вступительная статья / Д. В. Задыхайло // Инвестиционное право Украины : сб. нормат.-прав. актов с коммент. – Харьков : Эспада, 2002. – 752 с.
3. Savitska O. P. State regulation of investment processes in Ukraine / O. P. Savitska, N. V. Savitska // Vestnik of the National University «Lviv Polytechnic»: Management and Entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems. – 2011. – Vol. 714. – P. 391–398.
4. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. І. Кухар. – Х., 2008. – 21 с.
5. Гладка О. В. Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / О. В. Гладка. – Х., 2015. – 175 с.
6. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. І. Кухар. – Х., 2008. – 197 с.
7. Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. В. Кудрявцева. – Х., 2010. – 228 с.
8. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Прав. єдність, 2009. – 616 с.
9. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
10. Васильєва О. І. Особливості здійснення державної інвестиційної політики на територіальному рівні / О. І. Васильєва, С. І. Воскобійник // Унів. наук. зап. – 2012. – № 3. – С. 405–410.
11. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – 536 с.
12. Порвін М. Ю. Визначення шляхів вдосконалення державної інвестиційної політики в Україні / М. Ю. Порвін // Наук. розвідки з держ. та муніципал. упр. – 2013. – Вип. 1. – С. 227–241.
13. Пашков В. М. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції в умовах глобалізації / В. М. Пашков // Екон. теорія та право. – 2015. – № 1 (20). – С. 141–151.
14. Харазішвілі Ю. Вимірювання тіньового ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2007. – № 1 (542). – С. 57–70.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.09.2016