ЗАКОНОДАВЧА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

230-246

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.656

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджується специфіка державного регулювання ринкових відносин у контексті законодавчої політики держави. Розглянуто розвиток нормативно-правового забезпечення державного регулювання.

Keywords

Законодавча політика, механізм державного регулювання, засоби та інструменти державного регулювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-230-246

Bibliography

1. Васильців Т. Г. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Т. Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1(10). – С. 145–150
2. Скакун О. Ф. Держава і право : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.
3. Степаненко С. В. Еволюція наукових поглядів і вибір концепцій підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Степаненко // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 2 (41). – С. 1–8. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2013-2/doc/2/08.pdf.
4. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник для вузів / В. Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 320 с.
5. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2008. – 330 с.
6. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 128 с.
7. Задихайло Д. В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д. В. Задихайло // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 3 (74). – С. 214–221.
8. Пашков В. М. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції в умовах глобалізації / В. М. Пашков // Економічна теорія та право. – 2015. – № 1 (20). – С. 141–151.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.05.2016