ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

195-203

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:656.8(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Поштовий зв’язок — це багатогранний процес поєднання автоматизованих машинних устаткувань, кадрового персоналу, фінансових послуг, логістичного перевезення, кур’єрської служби доставляння вантажу, а також пошта — це одна із форм перевезення вантажу. Незважаючи на науково-технічний прогрес та стрімкий розвиток сучасних технологій, пошта залишається сталим засобом спілкування, доступним для всіх людей.

Keywords

Поштовий зв’язок, послуги поштового зв’язку, державний контроль.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-195-203

Bibliography

1. Про поштовий зв’язок [Електронний ресурс] : Закон України від 04.10.2001 р. № 2759-ΙΙΙ // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 6. – Ст. 39. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2759-14.
2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.
3. Наказ Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» [Електронний ресурс] : від 24.12.2014 № 956. – Режим доступу: post.cv.ua/i/1736491.doc.
4. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.2006 р. № 3475-IV [Електронний ресурс] // Відом. Верхов. Ради України. – 2006 – № 30. – Ст. 258. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3475-15.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 19.10.2010 р. № 2608-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 11. – Ст. 69. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2608-17.
6. Мазуренко В. Проблеми державної економічної політики у сфері послуг поштового зв’язку / В. Мазуренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 2. – С. 21–23.
7. Мазуренко В. Правова характеристика ринку послуг поштового зв’язку / В. Мазуренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 1. – С. 91–94.
8. Мазуренко В. Господарсько-правове регулювання діяльності з надання послуг поштового зв’язку: стан та перспективи / В. Мазуренко // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 6. – С. 105–108.
9. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації : Президент України; Указ від 23.11.2011 р. № 1067/2011. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1067/2011.
10. Мазуренко В. Господарсько-правове забезпечення державного регулювання ринку послуг поштового зв’язку // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 7. – С. 83–86.
11. Князєва О. А. Стратегія розвитку поштового зв’язку : навч. посіб. / О. А. Князєва. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – 100 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

29.04.2016