СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

122-132

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

34:346.7:620.91

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проведено аналіз загального та спеціального законодавства України у сфері відновлювальної енергетики. Систематизація законодавства надає можливість виявити прогалини та недоліки регулювання з метою його вдосконалення та підвищення ефективності.

Keywords

Відновлювальна енергетика, альтернативні джерела енергії, систематизація законодавства, законодавство у сфері відновлювальної енергетики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-122-132

Bibliography

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
2. Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств [Електронний ресурс] : постанова НКДРЕ від 02.11.2012 р. № 1421. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/z1957-12.
3. Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів від 24 липня 2013 р. № 77. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771-2013-%D0 %BF.
4. Кузьміна М. Технічне регулювання у сфері альтернативної енергетики в умовах приєднання до ЄС / М. М. Кузьміна // Право та інновації. – 2015. – № 4 (12). – С. 72–78.
5. Правовые основы развития зеленой экономики в странах-членах организации черноморского экономического сотрудничества [Електронний ресурс] // Региональный обзор и диалог о системах и перспективах. – Режим доступу: http://www.bsec-organization.org/aoc/environprotect/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.04.2016