ДОГОВІРНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

171-182

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543:330.341.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто актуальні проблеми договірно-правових форм інноваційного інвестування в контексті формування комплексного інституту господарського права, а саме інституту інноваційного інвестування як одного з найперспективніших питань правового забезпечення господарської діяльності в Україні. Докладно проаналізовано такі договірні форми, як комерційна концесія (франчайзинг), ліцензійна угода.

Keywords

Інноваційне інвестування, договірне інвестування, комерційна концесія (франчайзинг), ліцензійна угода, інноваційний продукт.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-171-182

Bibliography

1. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – К. : Прав. єдність, 2009. – 616 с.
2. Плескач В. Л. Інноваційна діяльність в Україні: стан та проблеми / В. Л. Плескач, Т. Ю. Зінчук // Матеріали міжнародного симпозіуму «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та в Україні: формування, досвід, напрямки наближення». – К., 2011. – С. 69–73.
3. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. М. Давидюк. – Х., 2010. – 19 с.
4. Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності / В. С. Мілаш. – Полтава : АСМІ, 2005. – 450 с.
5. Гладка О. В. Технологія як складова договору комерційної концесії / О. В. Гладка // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2014. – № 2 (17). – С. 188–197.
6. Сімсон О. Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. Е. Сімсон. – Х., 2002. – 20с.
7. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
8. Атаманова Ю. Є. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України : монографія / Ю. Є. Атаманова. – Х. : Факт, 2006. – 256 с.
9. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є. Атаманова. – Х. : ФІНН, 2008. – 424 с.
10. Атаманова Ю. Є. Особливості змісту та обігу інноваційних об’єктів / Ю. Є. Атаманова // Підприємство, госп-во і право. – 2006. – № 11. – С. 70–73.
11. Крыжна В. Н. Предмет лицензионного соглашения в сфере промышленной собственности / В. Н. Крыжна // Пробл. законності. – 1998. – Вип. 34. – С. 108–114.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.04.2016