ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

204-215

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено проблеми забезпечення господарсько-правового забезпечення інноваційної діяльності у сфері обігу лікарських засобів, зокрема у сфері їх промислового виробництва. Аналізується існуючий правовий зміст поняття «інноваційний лікарський засіб», запропоноване власне правове визначення цього поняття. Проведено короткий огляд сучасних досягнень у розробці та застосуванні інноваційних
лікарських засобів та визначений правовий статус лікарських засобів, що втратили право патентного захисту. Доведено, що сучасний ринок фармацевтичної продукції являє собою багаторівневу систему і, донедавна, зі стабільно високими темпами зростання виробництва, продажів і значними показниками рентабельності. Проаналізовано досвід розвинутих країн, який свідчить, що структурна перебудова економіки постіндустріального суспільства, підвищення її конкурентоспроможності можливі лише за умови широкого впровадження інновацій, тобто активізації інноваційної діяльності.

Keywords

Інноваційна діяльність у сфері обігу лікарських засобів, інноваційний лікарський засіб, дженерики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-204-216

Bibliography

1. Колбин А. С. Инновационные лекарственные средства и их место в системе лекарственного обеспечения / А. С. Колбин, А. Б. Иванюк // Политика и управление в здравоохранении. – 2011. – № 1. – С. 57–62.
2. Пашков В. М. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції в умовах глобалізації / В. М. Пашков // Економічна теорія та право. – 2015. – № 1 (20). – С. 141–150.
3. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04/ Задихайло Дмитро Вітольдович. – Х., 2014. – 464 с.
4. Пашков В. М. Механізм правового забезпечення правового господарського порядку на фармацевтичному ринку / В. М. Пашков // Журнал східноєвроп. права. – 2016. – № 27. – С. 40–47.
5. Гончарова С. Ю. Стратегічне управління інноваціями фармацевтичних підприємств / С. Ю. Гончарова, А. Б. Гончаров // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2014. – № 1. – С. 56–60.
6. Миронишина О. В. Глобалізація фармацевтичної індустрії: наслідки впливу для української економіки / О. В. Миронишина // Вісник Донец. ун-ту. – 2007. – № 2. – С. 159–168.
7. Клунко Н. С. Вплив глобалізаційних процесів на тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку / Н. С. Клунко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24(1). – С. 39–45.
8. Пашков В. М. Інноваційна складова ринку лікарських засобів: проблеми господарсько-правового забезпечення / В. М. Пашков // Вісник Нац. акад. прав. наук України. – 2013. – № 3(74). – С. 204–213.
9. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колективна монографія / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – С. 39–41.
10. Пашков В. М. Господарсько-правова характеристика інноваційного промислового виробництва лікарських засобів / В. М. Пашков // Укр. мед. часоп. – 2011. – № 6(86). – С. 49–52.
11. Мнушко З. М. Дослідження тенденцій ринку лікарських препаратів-дженериків / З. М. Мнушко, О. Ю. Вінник, І. В. Пестун, В. В. Страшний // Фарм. журн. – 1998. – № 4. – С. 19–24.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

11.04.2016