ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.05.2016

Issues number

2016 - № 2 (25)

Page

183-194

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті досліджуються напрями державної підтримки суб’єктів малого підприємництва за участю держави. Звернута увага, що ключовою характеристикою державної підтримки підприємств є ступінь її селективності. Селективною вважається та державна підтримка, що надається конкретним галузям та підприємствам.

Keywords

Державна підтримка, суб’єкти малого підприємництва, суб’єкти господарювання малого бізнесу.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2-183-194

Bibliography

1. Васильків Т. Г. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Т. Г. Васильків // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1(10). – С. 145–150.
2. Микитюк О. І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств / О. І. Микитюк // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С. 55–61.
3. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К. : Т-во «Знання», 2001. – 277 с.
4. Поповенко Н. С. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні / Н. С. Поповенко, О. В. Ганенко // Сучасні проблеми регіонального розвитку. – 2012. – № 1(2). – С. 126–132.
5. Архипова О. В. Анализ провалов государства и провалов рынка в сравнительной форме / О. В. Архипова // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2010. – № 27(208). Серия: Экономика. – Вып. 29. – С. 14–17.
6. Офіційний сайт ДПАУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index.
7. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Цегелик Г. Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні / Г. Г. Цегелик, М. Я. Квик // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Серія. Економічні науки. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 84–89.
9. Щ одо ефективності підтримки та перспектив розвитку малого підприємництва у регіонах. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/903/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.04.2016