ТРЕТІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

100-112

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Присвячено особливостям створення та поетапного розвитку систематизаційних процесів у господарському законодавстві України за допомогою створення Господарського кодексу України — третій етап реформ національного господарського законодавства. Проаналізовано історію самого процесу кодифікації господарського законодавства. Визначено законодавчі положення окремо щодо кожного новоствореного господарсько-правового комплексу у цей період та розглянуто суттєві зміни,
які відбулися у вже сформованому господарському законодавстві. Встановлено шляхом системного аналізу невідворотність процесів кодифікації господарського
законодавства.

Keywords

Господарське законодавство України, історія розвитку господарського законодавства, кодифікація господарського законодавства України.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 100-112

Bibliography

1. Мамутов В. К. Загальні проблеми господарського права на стику ХХ та ХХІ століть / В. К. Мамутов // Право України. − 2010. − № 8. – С. 4–13.
2. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. – К. : ЮринкомИнтер, 2002. – С. 126–127, 132–133.
3. Мамутов В. К. Кодифікація господарського законодавства України [Електронний ресурс] / В. К. Мамутов // Кодифікація господарського законодавства України: стан, проблеми, перспективи : матеріали круглого столу (2 листопада 2010 р., м. Київ) / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=48418.
4. Знаменський Г. Л. Наукоємність сучасного господарського права / Г. Л. Знаменський // Право України. − 2010. − № 8. – С. 19–25.
5. Подцерковний О. П. Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства. Наукоємність сучасного господарського права / О. П. Подцерковний // Право України. − 2010. − № 8. – С. 19–25.
6. Про транспорт [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.
7. Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об’єднання вугілля та металу [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 462/95-вр.
8. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Канади про торговельні та комерційні відносини [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ /232/95-вр.
9. Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/465/96-вр.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

16.11.2015