ДОГОВІРНІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Автор

, доктор юридичних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

87-99

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.3(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розглянуто проблемні аспекти правового регулювання господарсько-виробничих відносин договірного характеру, які виникають, існують і припиняються в мережі Інтернет. На основі аналізу українського законодавства та європейського досвіду правового забезпечення відносин у сфері електронної комерції запропоновано ряд рекомендацій, спрямованих на оптимізацію й удосконалення правового регулювання господарських відносин у межах національного сегменту електронної комерції В2В.

Keywords

Господарсько-виробничі відносини, суб’єкти господарювання, електронна комерція, електронний договір, електронні торговельні майданчики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 87-99

Bibliography

1. Мельник О. В. Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу: ХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасна наука ХХІ століття» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/melnik-ov-elektronnakomertsiya.
2. Про електронну комерцію [Електронний ресурс] : Закон України / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
4. Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект / А. Н. Кучер. – М. : Статут, 2005. – 363 с.
5. Модельные правила европейского частного права / пер. с англ. ; науч. ред. Н. Ю. Рассказова. – М. : Статут, 2013. – 989 с.
6. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] : Закон України / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
7. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] : Закон України / Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/852-15.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

04.11.2015